Utbildningsväsendet meddelar: Anordnandet av närundervisning för yngre skolelever

Statsrådet beslöt 20.3.2020 att i fortsättningen kan alla grundskoleelever i årskurs 1-3 vid behov få undervisning även som närundervisning.

Preciseringen av rekommendationen innebär ändå inte att man måste gå till skolan, elever i årskurs 1-3 rekommenderas fortfarande att delta i undervisningen på distans i mån av möjlighet.

I Lovisa kan vi förverkliga förändringen tidigast från och med tisdag 24.3.2020. Meddela skolans rektor ifall eleven övergår till närundervisning.

Utbildningschefen