Välfärdsnämnden besluter 17.11.2021 om kulturprisets mottagare

På välfärdsnämndens sammanträde 17.11.2021 väljs mottagaren av stadens kulturpris år 2021. På sammanträdet behandlas även kulturens projektunderstöd hösten 2021 samt ett program för att främja kulturen och kulturturismen.

På sammanträdet väljer välfärdsnämnden bland de föreslagna kandidaterna en kulturpristagare för år 2021 som publiceras i samband med självständighetsfesten. Kulturpristagaren belönas med 750 euro.

Vidare beslutas om fördelningen av kulturens projektunderstöd hösten 2021. År 2021 på våren delades 33 000 euro ut som allmänna kulturbidrag till föreningar samt som projektbidrag och nu på hösten utdelas sammanlagt 3 700 euro som särskilt bidrag för projekt som äger rum under slutet av 2021 och början av 2022. Inom utsatt tid inlämnades sammanlagt 19 ansökningar.

Nämnden tar nu även ställning till det nya programmet för att främja kulturen och kulturturismen, vilket nu har preciserats av arbetsgruppen enligt stadsstyrelsens instruktioner.

Välfärdsnämndens föredragningslista 17.11.2021