Webbenkät om detaljplanläggningen av Strömfors bruks område öppnas 1.12.2021

I Strömfors håller man på att inleda förnyelsen av flera detaljplaner för områdena öster om Elimävägen. Webbenkäten som öppnas i början av december är startskottet för deltagande i planläggningen. Meningen med enkäten är att samla in lokal kunskap, användares idéer för byns utvecklingsmöjligheter och mäta pulsen för hur aktivt deltagande i planläggningen det finns intresse för.

Tre ändringar av detaljplan är anhängiga, och de gäller i huvudsak Strömfors bruks- och industriområde. Med planändringarna undersöks bland annat möjligheten att anvisa en ny väg- och broförbindelse till industriområdet från norr om bruksområdet.

I början av 2022 är det meningen att ordna en planläggarens mottagningsdag i bruksområdet. Platsen och tiden meddelas senare. Under planläggarens mottagningsdag kan man ställa frågor om planläggningen, olika skeden i planprocessen, få hjälp med att svara på webbenkäten och påverka innehållet i programmen för deltagande och bedömning (förkortning PDB) för planändringarna.

Webbenkäten är öppen fram till 28.2.2022 och du kan delta här.