Sommarjobb 2021

Ansökningstiden för Lovisa stads sommarjobb 17.2–7.3.2021

Ansökningar helst via Kuntarekry.fi: Kuntarekry

Eventuella skriftliga ansökningar till adressen:

 

Lovisa stad/Näringslivs- och sysselsättningskoordinator

PB 77

07901 LOVISA

Skriv på kuvertet ”Sommarjobb”.

 

Jobben publiceras på Kuntarekry onsdag 17.2.2021.

Ansökningstiden går ut söndag 7.3.2021 kl. 15.00.

 

Sammanlagt finns det 71 jobb att söka:

 

För 18-åringar sammanlagt 21 jobb.

För 16-åringar sammanlagt 28 jobb.

För 14–15-åringar sammanlagt 22 jobb

 

18 år fyllda personer som studerar inom branschen kan också ansöka om praktikantplatser i stadsplaneringsteamet. Uppgiften ansöks på Kuntarekry med en separat arbetsannons.

Arbetsnyckel: 340529

 

För 18-åringar

Stadskanslicentralen

 

1 person, kundrådgivare på kundservicekontoret (ink. telefonväxel), 15.6–9.8.2021

Arbetstid: 36,45 timmar i veckan
Lön: 1 653,91 euro i månaden

Kundrådgivningsuppgifter

Tilläggsuppgifter: Kristina Lönnfors, 0440 555 216, kristina.lonnfors@loviisa.fi

 

 

Centralen för bildning och välfärd/museer

2 personer, museiguide, Smedjemuseet i Bruket, 1.6–31.8.2021

Arbetstid: 38,45 timmar i veckan (innefattar veckoslutsarbete)
Lön: 1 803,27 euro i månaden + tillägg

 

1 person, museiguide, stadsmuseet, 1.–31.7.2021

Arbetstid: 36,45 timmar i veckan (tis.–sön. kl. 11–17, innefattar veckoslutsarbete)
Lön: 1 803,27 euro i månaden

 

Museiguiden ansvarar för öppethållandet av museet och att möta publiken i Lovisa stadsmuseum. Vid behov kan du hjälpa till även vid andra uppgifter inom museibranschen. uppgiften kräver språkkunskaper, tjänstvillighet och historiekunskap.

Tilläggsuppgifter: Ulrika Rosendahl, 040 587 48 25, ulrika.rosendahl@loviisa.fi

 

Centralen för bildning och välfärd/Tessjö bibliotek

 

1 person, 21.6–30.7.2021
Arbetstid: 38,45 timmar i veckan
Lön: 2 109,3 euro i månaden

Kundbetjäning, postombud och andra allmänna biblioteksuppgifter

Tilläggsuppgifter: Tapani Häkkinen, 040 778 63 85, tapani.hakkinen@loviisa.fi

 

Centralen för näringsliv och infrastruktur/camping och turism

 

5 personer, campingbiträde, 30.4–15.9.2021, 30.4–31.8, 1.5–15.8, 1.6–15.9 och 1.6–31.8.
Arbetstid: 38,45 timmar i veckan
Lön: 1 653,91 euro i månaden + tillägg

Du jobbar på Lovisa Camping som campingbiträde. Dina arbetsuppgifter innefattar arbete i receptionen, handledning av turisterna, städning och andra arbetsuppgifter på området.
Vi önskar att du har ett hygien och utskänkningspass!

Tilläggsuppgifter: Roya Ahrari, 040 578 95 39, roya.ahrari@loviisa.fi

 

Centralen för näringsliv och infrastruktur/parkenheten

 

4 personer, parkarbetare, 7.6–6.7.2021 och 5.7–3.8.2021
Arbetstid: 38,45 timmar i veckan
Lön: 1 653,91 euro i månaden
Övrigt: Körkort (B)

Olika upprätthållsuppgifter i parkenheten

 

2 personer (praktikant), studerande inom byggnads- eller skogsbranschen, 2–3 månader enligt överenskommelse
Arbetstid: 38,45 timmar i veckan
Lön: 1 653,91 euro i månaden
Övrigt: Körkort (B)

Park-, bygg- och skogssektorn

Tilläggsuppgifter: Mona Bäckman, 0440 555 468, mona.backman@loviisa.fi

 

Centralen för näringsliv och infrastruktur

 

1 person, assistent till/vikarie för torgövervakaren 1.6–31.8.2021
Arbetstid: 38,45 timmar i veckan
Lön: 1 653,91 euro i månaden

Renhållningsuppgifter på trafikområden och allmänna områden

Tilläggsuppgifter: Irma Korppi, 0440 555 849, irma.korppi@loviisa.fi

 

2 personer, idrottsplatsskötare, 1.6-31.7.2021 och 1.8.-30.9.2021
Arbetstid: 38,75 h/v.
Lön: 1 653,91 €/mån

Tilläggsuppgifter: Jukka Gustafsson, 0440 555 889, jukka.gustafsson@loviisa.fi

 

Centralen för näringsliv och infrastruktur/stadsplaneringen

 

2 personer, arbetsuppgift för praktikant i stadsplaneringsavdelningens team för geografisk information för studerande inom branschen
Arbetstid: 36,45 timmar i veckan
Lön: 2 000 euro i månaden

 

Stadsplaneringsenheten i Lovisa stad söker till sitt team för geografisk information två studeranden inom lantmäteribranschen till sommaren 2021 för praktik. Praktikperioden varar tre månader under tiden 1.5–31.7 eller 1.6–31.8.

Till praktikantens uppgifter hör editering av stamkartan och uppgifter som anknyter till uppdatering och grundlig förbättring av stamkartan. Programmet som används är Trimble Locus eller Trimble Cloud.

Vi önskar av de sökande en utbildning på 2¬–3, till exempel yrkeshögskolebaserad utbildning inom lantmäteribranschen
Uppgiften ansöks med en separat sökning. Du hittar annonsen med arbetsnyckeln: 340529

 

Tilläggsuppgifter: Tuulia Kovanen, 0440 555 410, tuulia.kovanen@loviisa.fi

 

För 16-åringar

 

 

 

Centralen för bildning och välfärd/Lovisa stadsmuseum

 

1 person, museibiträdde, 1.6–30.6.2021
Arbetstid: 36,45 timmar i veckan
Lön: 961,00 euro i månaden

Katalogisering av bild- och föremålsamlingarna samt att hjälpa till med museets uppgifter

Tilläggsuppgifter: Ulrika Rosendahl, 040 587 48 25, ulrika.rosendahl@loviisa.fi

 

Centralen för bildning och välfärd / Lovisa stads bibliotek

 

3 personer, en månad under tiden 1.6–31.8.2021
Arbetstid: 38,45 timmar i veckan
Lön: 961,00 euro i månaden

Kundbetjäning och andra biblioteksuppgifter

Tilläggsuppgifter: Tapani Häkkinen, 040 778 63 85, tapani.hakkinen@loviisa.fi

 

Centralen för näringsliv och infrastruktur/Camping och turism

 

1 person, en månad under tiden 1.6–31.8.2021
Arbetstid: 36,25 timmar i veckan
Lön: 961,00 euro i månaden

Olika uppgifter med Lovisa stads turismmarknadsföring. Innefattar turismtipsande och till exempel uppgifter som anknyter till städning av turistmål.

Tilläggsuppgifter: Camilla Pihlman, 040 578 3179, camilla.pihlman@loviisa.fi

 

Grundtrygghetscentralen/seniorservicen

 

2 personer, vårdbiträde; Lyckan/Regnbågen, 1 månad
3 personer, vårdbiträde; Taasiagården, 1 månad
4 personer, vårdbiträde; Gråberg, 1 månad
4 personer, vårdbiträde; hemvården, 1 månad
2 personer, vårdbiträde; Rosenkulla, 1 månad
Arbetstid: 38,45 timmar i veckan
Lön: 961,00 euro i månaden

Tilläggsuppgifter: Monica Sund, 0440 555 380, monica.sund@loviisa.fi

Biträdande uppgifter inom seniortjänsterna

 

Centralen för näringsliv och infrastruktur/parkavdelningen

 

8 personer, underhåll, 7.6–6.7.2021 och 5.7.–3.8.2021 (1 månad)
Arbetstid: 38,45 timmar i veckan
Lön: 961,00 euro i månaden

Olika underhållsarbeten på parkavdelningen

Tilläggsuppgifter: Mona Bäckman, 0440 555 468, mona.backman@loviisa.fi

 

 

14–15-åriga skolelever har möjlighet att orientera sig i arbetslivet under två veckor i följande enheter

 

Grundtrygghetscentralen/tjänster för seniorer (2 veckor under skolornas sommarlov)

1 person, orientering i arbetslivet, Lyckan
2 personer, orientering i arbetslivet, Taasiagården
2 personer, orientering i arbetslivet, Gråberg
2 personer, orientering i arbetslivet, Rosenkulla

Biträdande uppgifter, att hålla sällskap och vara tillsammans inom tjänsterna för seniorer

Tilläggsuppgifter: Monica Sund, 0440 555 380, monica.sund@loviisa.fi

 

Centralen för bildning och välfärd/daghem

2 person, orientering i arbetslivet, Fredsby daghem. 7–18.6.2021
1 person, orientering i arbetslivet, Valkom daghem, 7–18.6.2021
1 person, orientering i arbetslivet, Ruukin päiväkoti, 7–18.6.2021
2 personer, orientering i arbetslivet, Tessjö daghem, 7–18.6.2021
1 person, orientering i arbetslivet, Märlax daghem, 7–18.6.2021
1 person, orientering i arbetslivet, Villekulla daghem, 7–18.6.2021

Biträdande uppgifter i daghemmen

Tilläggsuppgifter: Päivi Ahola, 044 565 10 84, paivi.ahola@loviisa.fi

 

Centralen för bildning och välfärd/fritidstjänsterna

6 personer, läger- och idrottsskola ledare, under tiderna 7.–18.6.2021 och 14.–24.6.2021

Att hjälpa till med handledande uppgifter på läger ordnade av staden

Tilläggsuppgifter: Leif Eriksson, 040 568 41 38, leif.eriksson@loviisa.fi

Orientering i arbetslivet, 2 veckor under skolornas sommarlov.

Arbetstid: 30 timmar i veckan
Totallön: 365,00 euro