Fotoutställning på huvudbiblioteket 1.6-30.6.2020

SVARTVIT TOLKNING – AXPLOCK AV ÖSTNYLANDSKA HERRGÅRDAR

Malmgård, Tervik och Tjusterby presenterades för Lovisa stadsbiblioteks besökare sommaren 2019. Då omfattade utställningarna dels gamla svartvita fotografier ur gårdarnas egna arkiv, dels nya färgfoton, tagna de senaste åren av Johannes Nystén.

Nu är temat samma herrgårdar, men alla bilder är nya, svartvita fotografier tagna i år. De är dels en fortsättning på det Herrgårdsprojekt som Kungsvägen rf administrerar, dels en del av Johannes Nysténs studier.

Östra Nyland är det område i Finland där herrgårdarna ligger tätast. Här har herrgårdar som Malmgård, Tervik och Tjusterby verkat i flera hundra år. Man satsade stort när gårdarna byggdes, därför är de som konstverk. De för samman arkitektur, trädgård och inredning, ofta med omfattande konstsamlingar.

Herrgårdarna var i århundraden viktiga arbetsgivare. Till gårdsmiljön hörde många anställda, också tjänstefolk som skötte vardagssysslor i familjerna. Därför har många här i trakten egna erfarenheter av gårdarna. I flera släkter som länge har bott på orten finns det ofta någon som har arbetat på en herrgård.

Produktion: Lovisa stadsbibliotek och Johannes Nystén