Lovisa stad rekommenderar munskydd för alla elever på årskurs 6

Institutet för hälsa och välfärd THL har uppdaterat rekommendationen om munskydd – munskydd rekommenderas för alla som fyllt 12 år.

Lovisa stad rekommenderar att eleverna på årskurs sex inom den grundläggande utbildningen använder munskydd från och med 18.1.2021. Rekommendationen genomförs enligt årskurs oberoende av enskilda elevers ålder. Det rekommenderas att hela klassen använder munskydd om det är fråga om en sammanslagen klass där det finns elever både från årskurserna fem och från sex.

Munskydd ska även användas under skolskjutsar och utomhus, exempelvis under rasterna.

Skolan ansvarar för anskaffning av munskydd till eleverna.

Närmare information om användningen av munskydd samt THL:s uppdaterade rekommendation om munskydd finns på adressen THL.fi.

Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset