Årets idrottare utses av välfärdsnämnden 12.1.2022

På välfärdsnämndens sammanträde 12.1 utses årets idrottare och årets veteranidrottare i Lovisa. Nämnden behandlar också ett arv på ca 410 000 euro som tillfallit staden, vilket föreslås användas bland annat för ungdomarnas och byarnas bästa. Nämnden får också en uppdatering om projektet för att förstärka och utveckla ungdomsarbete som görs i skolor och läroinrättningar.

Årets idrottare och veteranidrottare

Välfärdsnämnden premierar årligen framgångsrika idrottare i staden. Tävlingsklass för idrottare eller det lag som premieras är från 15 års ålder till allmän klass. På mötet väljs också årets veteranidrottare, som är en vuxenidrottare som fyllt 35 år och har uppnått framgång i sin grens veteranserie. Nämnden har per annons i lokaltidningarna och på stadens webbsida bett om förslag till båda.

Arv för ungdomar och byar

Lovisa stad har på beslut av statsrådet fått en del av ett arv på 410 391,57 euro. Villkor för att arvet överlämnas till staden är att det används för utveckling av kulturtjänsterna. Enligt förslaget skulle 100 000 euro användas för 15–29-åriga ungdomar utifrån ungdomsfullmäktiges förslag. Dessutom skulle 100 000 euro användas till byaföreningars eller byars fördel. Slutligen föreslås en öppen idétävling för hur 200 000 euro kunde användas för en hållbar och långvarig verksamhet och/eller ett hållbart och långvarigt alster.

Projekt för att stöda skolungdomsarbetet

Regionförvaltningsverket har beviljat Lovisa stad 80 000 euro i statsunderstöd för att förstärka och utveckla ungdomsarbete som görs i skolor och läroinrättningar. Understödet gäller tiden 1.12.2020 – 30.11.2022. Undervisnings- och kulturministeriets understöd för skolungdomsarbete är en del av coronavirus krisens stimulansåtgärder. Målet med projektet som möjliggjorts av understödet är bland annat att lindra distansundervisningens negativa inverkan. Skolungdomsarbetaren Sanna Humla presenterar sig på välfärdsnämndens sammanträde och berättar om målsättningarna för projektet.

Välfärdsnämndens föredragningslista 12.1.2022