Åsikter om utkasten till delgeneralplanen för Valkom med närområden kan lämnas in senast 30.6.2021

Valko Valkom

Två alternativa utkast till delgeneralplan för Valkom och dess närområden är offentligt framlagda 21.5–30.6.2021.

Handlingarna finns framlagda på Lovinfos anslagstavla (Mariegatan 12 A), på biblioteket i Valkom allaktivitetshus under bibliotekets öppettider (Långängsvägen 65, 07910 Valkom) och på stadens webbplats www.lovisa.fi.

Skriftliga åsikter om utkasten till delgeneralplan kan lämnas till Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo under den tid de är framlagda. Åsikter kan även skickas in per post till adressen Lovisa stad, stadsplaneringsavdelningen, PB 77, 07901 Lovisa, eller per e-post till adressen kaavoitus@loviisa.fi. Alternativt kan åsikter lämnas in i GIS-format via länken på Lovisa stads webbplats.

Planmaterialet finns till påseende på stadens webbtjänst.