Delgeneralplan för Valkom och dess närområden

Syftet med planen är att styra bland annat byggandet invid västra stranden av Lovisaviken och planeringen av de icke-planlagda områdena.
Alternativ för inlämning av respons till utkasten hittas till höger (på dator).

Två alternativa utkast till delgeneralplan för områdena i Valkom är offentligt framlagda 21.5–30.6.2021

Planutkast 1.pdf

Planutkast 2.pdf

Planbeskrivning.pdf

Utkasten presenterades i webinarium onsdagen den 2.6. kl.17-20

Materialet för Valkoms delgeneralplan som presenterades på webinariet.pdf

Bilagor till planbeskrivning:

Övrigt material, enbart på finska


Strukturmodeller för delgeneralplan var till påseende 15.6. – 13.8.2018

Strukturmodell 1.pdf

Strukturmodell 2.pdf (tryckfelet korrigerad 19.6.2018)

Planbeskrivningen.pdf

Program för deltagande och bedömning.pdf

Lovisa stad utförde 5.7.–13.8.2018 en GIS-enkät om strukturmodellerna.

Resultat från GIS-enkäten 2018.pdf


Lovisa stad utförde 12.7–18.8.2017 en GIS-enkät om den nuvarande och kommande användningen av området för Gråberg, Räfsby, Köpbacka och Valkom.

Resultat från GIS-enkäten 2017.pdf