Delgeneralplan för Valkom och dess närområden

Syftet med planen är att styra bland annat byggandet invid västra stranden av Lovisaviken och planeringen av de icke-planlagda områderna.

Strukturmodeller för delgeneralplan till påseende 15.6. – 13.8.2018

Strukturmodell 1.pdf

Strukturmodell 2.pdf (tryckfelet korrigerad 19.6.2018)

Planbeskrivningen.pdf

Program för deltagande och bedömning.pdf

Lovisa stad utförde 5.7.–13.8.2018 en GIS-enkät om strukturmodellerna.

Resultat från GIS-enkäten 2018.pdf


Lovisa stad utförde 12.7–18.8.2017 en GIS-enkät om den nuvarande och kommande användningen av området för Gråberg, Räfsby, Köpbacka och Valkom.

Resultat från GIS-enkäten 2017.pdf