Byarna i skick till sommaren

Lovisa stad utmanar alla Lovisabor till en gemensam vårstädning av våra allmänna områden den 15–31.5.2020. Staden önskar att bya- och invånarföreningar, övriga föreningar, skolor, företag och invånare deltar.

Talkodeltagarnas kontaktperson ska anmäla sig senast 14.5.2020 till stadens kundservicekontor Lovinfo, tfn 019 555 555, lovinfo@loviisa.fi.

Kontaktpersonen meddelar

  • området som ska städas
  • platsen varifrån sopsäckarna kan avhämtas
  • vilken dag städningen utförs
  • sina kontaktuppgifter och ungefärligt antal deltagare.

Talkodeltagarnas kontaktperson kan hämta säckar och skyddshandskar gratis på Lovinfo vardagar klockan 9–16 vid en tidpunkt som man på förhand kommit överens om. Sopcontainers kan placeras ut på vissa ställen om det finns behov för dem. Staden sköter om att soporna fraktas bort den 1.6.2020. Om man vill städa efter den 31.5 bör man själv se till att soporna transporteras till en blandavfallsinsamling.

Meningen är att städa allmänna områden, till exempel vägrenar, skogsdungar, stigar och parker och övriga rekreationsområden. Talkot omfattar inte privata gårdar, sandningssand och trädgårdsavfall och inte heller invånarnas, husbolagens eller företagens eget avfall.

Staden uppmanar invånarna att följa under vårstädningen de begränsningar som gäller under coronavirusepidemin. Sammankomster över 10 personer är förbjudna till 31.5.2020, och man ska ta hand om att hålla säkert avstånd till andra talkodeltagare.