Daghem för tio grupper byggs på banområdet

Stadsfullmäktige behandlade projektplanen för det nya daghemmet på sitt sammanträde 16.11.2022 i cirka en och en halv timme. Såväl placeringen av som storleken på nybygget gav upphov till omröstningar och ivrig diskussion. Daghemmet valdes att placeras på banområdet med rösterna 21–13. Av storleksalternativen valdes det mindre, för tio grupper, med rösterna 29–6. Således integreras Määrlahden päiväkoti inte automatiskt i den nya helheten. Kostnadsberäkning är ungefär 7,7 miljoner euro och planen är att daghemmet kunde tas i bruk år 2025.

Videoinspelningar av fullmäktiges möten hittar du här.