Den allmänna rekommendationen om användning av munskydd i skolor och inom småbarnspedagogiken i Lovisa slopas

kasvomaski munskydd

I skolorna i Lovisa behöver man inte längre använda munskydd efter höstlovet 22–25.10.2021. Rekommendationen om användning av munskydd slopas också inom småbarnspedagogiken 25.10. Beslutet gäller både barn, elever och personal.

Bakom detta beslut ligger Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds nya rekommendationer och anvisningar. Eftersom coronaviruset fortfarande finns bland oss rekommenderar Lovisa stad dock att man använder munskydd i skolan i sådana situationer där många personer vistas nära varandra inomhus och det är svårt att undvika nära kontakter.

Institutet för hälsa och välfärds allmänna rekommendationer om användning av munskydd gäller fortfarande, så användning av munskydd rekommenderas också i kollektivtrafiken. Användning av munskydd rekommenderas särskilt om personen inte har fullt vaccinationsskydd. Oberoende av rekommendationerna har var och en rätt att fatta beslut om sin egen användning av munskydd.