Den enskilda personens handlingar har en stor inverkan – Lovisa deltar med ett vägrensområde med många arter i en tävling om årets landskapsgärning

Lovisa stad deltar i tävlingen Niityn lumo – Vuoden maisemateko 2020 (Ängens tjusning – årets landskapsgärning) med ett vägrensområde i Forsby där det finns rikligt med arter.

Tävlingen som ordnas av föreningen Maa- ja kotitalousnaiset efterlyser goda gärningar, med vilka man stöder och främjar naturens mångfald. Det önskas att de gärningar som deltar i tävlingen för fram lokala biodiversitets- och kulturmiljövärden samt att öka gemenskap. Syftet är att gärningarna främjar det att objekten på ett hållbart sätt bevaras till kommande generationer. Undervisnings- och kulturministeriet stöder valet av årets landskapsgärning.

Objektet som Lovisa har anmält till tävlingen är ett vägrensområde ägt av staden. Området finns på Haltikasgränd i Forsby, och det har tack vare en persons aktivitet ändrat till en äng med stort artmångfald. Tero Taipale, som bor i ett näraliggande hus, har varje vår krattat området och avlägsnat skogsförna, kvävande växter, hallon, videskott och björkplantor. Då hålls ängen lågvuxen och näringsfattig så att den blommar praktfullt i början av sommaren.

– Det är skadligt att utföra slåtter under blomningstiden, i slutet av sommaren förorsakar slåtter varken skada eller nytta. I och med att vägrenen ändå sluttar rätt kraftigt, har slåttermaskinsbladet alltid sjunkit i sanden och blåst upp växterna med rötter och allt. Resultatet ser då faktiskt fult ut, och så borde man inte annars heller göra med fredade växter, säger Tero Taipale.

I stadens parkprogram hör vägrenen inte längre till de objekt där man utför slåtter, men man följer upp behovet av att sköta den. Tero Taipale har fortsättningsvis skött området frivilligt.

Stadens trädgårdsmästare Mona Bäckman motiverar objektet till årets landskapsgärning bland annat med att ängen främjar naturens mångfald och att den erbjuder fler växter för insekterna. Den blommande vägrenen erbjuder skönhet och kunskap för byborna. På området har man också funnit kalkgynnade växter. På grund av Finlands sura mark finns det vanligtvis rätt så lite sådana arter.

– Till och med bara en persons satsning gör en skillnad. Liten gärning, men en stor inverkan, konstaterar Bäckman.

Riksdagsledamot och ordförande för riksdagens miljö- och naturgrupp Pirkka-Pekka Petelius är beskyddare för tävlingen Niityn lumo – Vuoden maisemateko 2020.

 

Mer uppgifter: stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman, tfn +358 440 555 468, mona.backman@loviisa.fi