Information och diskussion om mobbning

Om skolhälsoenkätens resultat, KIVA-skola, polisens synpunkter, psykiskt välmående, diskussion och svar.

  • Tisdag 14.9.2021 klockan 18–19.30 finskspråkigt möte på distans (via Teams), länken nedan.
  • Torsdag 16.9.2021 klockan 18–19.30 svenskspråkigt möte på distans (via Teams), länken nedan.

Mötet är öppet för alla intresserade. Varmt välkommen!