Lovisa igen nere på coronaviruspandemins basnivå

corona

Nylands regionala samordningsgrupp fastslog 10.6.2021 att kommunerna i östra Nyland övergår till coronaviruspandemins basnivå. I Lovisa innebär detta att vissa coronavirusrestriktioner avvecklas.

Anvisningarna för hobbyverksamheten har lindrats 11.6.2021. Det rekommenderas dock att man vid hobbyverksamhet använder munskydd hela tiden förutom under idrottsprestationen.

Lovisa stad rekommenderar att alla 12 år fyllda personer använder munskydd, förutom de som av särskilda hälsoskäl hindras från använda munskydd. Det är bra att använda munskydd i alla sådana situationer där det är svårt att undvika närkontakt.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar munskydd i följande situationer och för följande personer då epidemiläget befinner sig på basnivån:

  • i kollektivtrafiken
  • för personer som söker sig till coronavirustest på väg till provtagningen och innan testresultatet är klart, om det finns ett nödvändigt skäl att röra sig utanför hemmet
  • för resenärer som anländer till Finland från ett riskområde och tar sig från inreseplatsen till karantänen, samt om de under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.

I fråga om offentliga tillställningar är Regionförvaltningsverket i Södra Finland i färd med att fatta ett beslut som träder i kraft 15.6.2021, vilket avlägsnar begränsningarna för sammankomster i kommunerna i östra Nyland. Vid användningen av kundlokaler av olika slag – även vid offentliga tillställningar – ska man dock fortfarande iaktta de allmänna hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Kunderna ska erbjudas möjlighet att rengöra eller desinficera händerna, kundplatserna ska fördelas så glest som möjligt och kunderna ska ges anvisningar om sådana tillvägagångssätt med vilka hälsosäkerheten förbättras. Det finns inte krav på att något bestämt avstånd ska hållas.

De uppdaterade coronavirusrestriktionerna och -rekommendationerna finns på Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset