Lovisa nya stadsfullmäktige valde personer till förtroendeorganen – ordförande för nya fullmäktige är Otto Andersson

Loviisan tori ja raatihuone kesäiltana. Lovisa torg och rådhus på en sommarkväll.

Lovisa nya stadsfullmäktige valde 17.8.2021 bland sina ledamöter personer till förtroendeorganen. Till stadsfullmäktiges ordförande valdes Otto Andersson.

Stadsstyrelsen

Till ordförande för den nya stadsstyrelsen utsågs Arja Isotalo (SDP) (ersättare Meri Lohenoja), till vice ordförande Tom Liljestrand (SFP) (Stefan Thesslund) och till andra vice ordförande Mia Heijnsbroek-Wiren (Saml.) (Irene Malmberg).

De övriga medlemmarna i stadsstyrelsen är:

Svenska folkpartiet i Finland (SFP)
Lotte-Marie Stenman (ersättare Jonna Hinttaniemi)
Agneta Alm (Kerstin Häggblom)
Markus Sjöholm (Mikael Karlsson)

Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)
Satu Hämäläinen (Laura Hyppölä)

Samlingspartiet (Saml.)
Petri Hakasaari (Juha Karvonen)

Centern i Finland (C)
Teemu Peräkylä (Kari Hagfors)

Revisionsnämnden

Stadsfullmäktige utsåg Pasi Laiho (SDP) (ersättare Toni Paakkarinen) till ordförande för revisionsnämnden och Janne Lepola (Saml.) (Kimmo Forsberg) till vice ordförande.

De andra ledamöterna och ersättarna som valdes till revisionsnämnden är:

Svenska folkpartiet i Finland (SFP)
Mia Aitokari (ersättare Raili Äijö)
Maria Grundström (Pamela Stenberg)
Karl-Magnus Lindfors (Roger Turku)

Centern i Finland (C)
Lenita Niemelä (Kristina Pappila)

Kristdemokraterna i Finland (KD)
Miia Marjakangas (Lisbeth Konttinen)

Centralvalnämnden

Till ordförande för centralvalnämnden utsågs Bengt Wilhelmsson (SFP) (ersättare Therese Meriheinä) och till vice ordförande Henry Laitinen (SDP) (Tuija Kunnas).

De övriga ledamöterna och ersättarna som stadsfullmäktige valde till centralvalnämnden är:

Samlingspartiet (Saml.)
Päivi Bärlund (ersättare Henry Friman)

Centern i Finland (C)
Kari Hagfors (Pertti Ajomaa)

Gröna förbundet (Gröna)
Gunilla Törnblom (Heli Vihervuori)

Grundtrygghetsnämnden

Stadsfullmäktige utsåg Katri Haverinen (Saml.) (ersättare Sarita Siltanen-Lehtovaara) till ordförande för grundtrygghetsnämnden och Kirsti Parikka (Sannf.) (Immo Stenberg) till vice ordförande.

De andra ledamöterna och ersättarna som valdes till grundtrygghetsnämnden är:

Svenska folkpartiet i Finland (SFP)
Marina Bruce (ersättare Pamela Stenberg)
Pia Baumgartner (Beatrice Grandell)
Ilkka Relander (Kim Karlsson)
Ben Grundström (Patrik Stenvall)

Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)
Johannes Lindroos (Ulf Sjöholm)

Samlingspartiet (Saml.)
Ville Vidgren (Juhani Paavolainen)

Sannfinländarna (Sannf.)
Mari Oinonen (Janne Immonen)

Nämnden för fostran och bildning

Till ordförande för nämnden för fostran och bildning utsågs Emmi-Liina Vakkuri-Johansson (Saml.) (ersättare Anne Sokka-Tuomala) och till vice ordförande Jari Kekkonen (SDP) (Veli-Matti Mettinen).

De övriga ledamöterna och ersättarna i nämnden för fostran och bildning är:

Svenska folkpartiet i Finland (SFP)
Kerstin Häggblom (ersättare Miia Hento)
Nina Björkman-Nystén (Carina Stenbacka)
Thomas Rosenberg (Daniel Allén)
Roger Wide (Stefan Thesslund),

Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)
Meri Lohenoja (Annika Lindfors)

Gröna förbundet (Gröna)
Hanna Hurtta (Leena Viikari)

Sannfinländarna (Sannf.)
Immo Stenberg (Janne Immonen)

Nämnden för fostran och bildnings finskspråkiga utbildningssektion

Till ordförande för nämnden för fostran och bildnings finskspråkiga utbildningssektion utsågs Jari Kekkonen (SDP) (ersättare Veli-Matti Mettinen) och till vice ordförande Hanna Hurtta (Gröna) (Leena Viikari).

De andra ledamöterna och ersättarna som valdes till den finskspråkiga utbildningssektionen är:

Gröna förbundet (Gröna)
Janne Länsipuro (ersättare Erja Noroviita)

Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)
Meri Lohenoja (Annika Lindfors)

Samlingspartiet (Saml.)
Emmi-Liina Vakkuri-Johansson (Anne Sokka-Tuomala)
Paavo Tiainen (Kalle-Oskar Tuomala)

Centern i Finland (C)
Antti Hovi (Juuso Ylärakkola)

Sannfinländarna (Sannf.)
Immo Stenberg (Janne Immonen)

Kristdemokraterna i Finland (KD)
Lisbeth Konttinen (Hans Jungner)

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion

Till ordförande för nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion utsågs Kerstin Häggblom (SFP) (ersättare Miia Hento) och till vice ordförande Daniel Thomasson (C) (Pasi Korhonen).

De övriga ledamöterna och ersättarna i den svenskspråkiga utbildningssektionen är:

Svenska folkpartiet i Finland (SFP)
Nina Björkman-Nystén (ersättare Pamela Stenberg)
Carina Stenbacka (Eva Sederholm)
Thomas Rosenberg (Daniel Allén)
Roger Wide (Håkan Karlsson)
Stefan Thesslund (Ben Grundström)

Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)
Annika Lindfors (Maria Virtanen)

Samlingspartiet (Saml.)
Marina Bäcklund (Anton Österman)

Välfärdsnämnden

Till välfärdsnämndens ordförande utsågs Thomas Rosenberg (SFP) (ersättare Daniel Allén) och Kalevi Lappalainen (SDP) (Toni Paakkarinen) till vice ordförande.

Till välfärdsnämnden valdes även följande ledamöter och ersättare:

Svenska folkpartiet i Finland (SFP)
Jonna Hinttaniemi (ersättare Annina Hollmén)
Li-Lo Söderholm (Barbara Grandell)
Håkan Karlsson (Mats Eriksson)

Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)
Laura Hyppölä (Marjo Rönnholm)

Samlingspartiet (Saml.)
Petri Siljander (Petri Pettersson)

Centern i Finland (C)
Kirsi Nurkkala (Kristiina Pappila)

Gröna förbundet (Gröna)
Marjo Vuokko (Reeta Rossi)

Medborgarinstitutets direktion

Till ordförande för medborgarinstitutets direktion utsågs Kari Hagfors (C) (ersättare Antti Hovi) och till vice ordförande Katri Haverinen (Saml.) (Henry Friman).

De andra ledamöterna och ersättarna som valdes till institutets direktion är:

Svenska folkpartiet i Finland (SFP)
Patrik Stenvall (ersättare Ilkka Relander)
Marina Bruce (Kristina Lindfors)

Sannfinländarna (Sannf.)
Janne Immonen (Immo Stenberg)

Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)
Leena Selander (Annika Lindfors)

Gröna förbundet (Gröna)
Timo Noroviita (Erica Kumin)

Näringslivs- och infrastrukturnämnden

Till näringslivs- och infrastrukturnämndens ordförande utsågs Mikael Karlsson (SFP) (ersättare Agneta Alm) och till vice ordförande Petri Hyvönen (Saml.) (Jouni Malmivaara).

Till nämnden valdes även följande ledamöter och ersättare:

Svenska folkpartiet i Finland (SFP)
Roger Wide (ersättare Sten Staffans)
Miia Hento (Gabi Lindholm)
Nina Björkman-Nystén (Leif Skogster)

Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)
Pertti Lohenoja (Johannes Lindroos)
Eeva Holmström (Katja Puolakka)

Samlingspartiet (Saml.)
Annika Fellman (Pamela Weckman)

Centern i Finland (C)
Kari Hagfors (Daniel Thomasson)

Byggnads- och miljönämnden

Till ordförande för byggnads- och miljönämnden utsågs Veli-Matti Mettinen (SDP) (ersättare Henry Laitinen) och till vice ordförande Daniel Thomasson (C) (Pertti Ajomaa).

De andra ledamöterna och ersättarna i nämnden är:

Svenska folkpartiet i Finland (SFP)
Leena Lindfors (ersättare Jannica Ruusunen)
Anders Haddas (Kim Karlsson)

Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)
Katja Puolakka (Leena Lappalainen)

Samlingspartiet (Saml.)
Eero Mulli (Jan Vikström)

Sannfinländarna (Sannf.)
Mari Oinonen (Kirsti Parikka)
Olli Willberg (Janne Immonen)

Kristdemokraterna i Finland (KD)
Sonja Huttunen (Miia Marjakangas)

Landsbygdsnämnden

Till landsbygdsnämndens ordförande utsågs Stefan Thesslund (SFP) (ersättare Pieter van der Hoek) och till vice ordförande Antti Hovi (C) (Jukka Penttilä).

Till ledamöter och ersättare valdes dessutom:

Svenska folkpartiet i Finland (SFP)
Kim Karlsson (ersättare Emil Nygård)
Gabi Lindholm (Annina Hollmén)
Marina Bruce (Jannica Ruusunen)

Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)
Torbjörn Bergström (Kari Kohonen)

Centern i Finland (C)
Katja Pekkola (Minna Strengell)

Gröna förbundet (Gröna)
Timo Noroviita (Anna-Kaarina Kippola)

Vänsterförbundet (VF)
Kristiina Kalleinen (Jarmo Holopainen)

Under stadsstyrelsen underställda utvecklings- och koncernsektionen

Till ordförande för under stadsstyrelsen underställda utvecklings- och koncernsektionen utsågs Satu Hämäläinen (SDP) (ersättare Laura Hyppölä) och till vice ordförande Juha Karvonen (Saml.) (Petri Hakasaari).

Till sektionens andra ledamöter och ersättare valdes även:

Samlingspartiet (Saml.)
Mia Heijnsbroek-Wirén (ersättare Irene Malmberg)

Svenska folkpartiet i Finland (SFP)
Lotte-Marie Stenman (Agneta Alm)
Miia Hento (Nina Björkman-Nystén)
Tom Liljestrand (Mikael Karlsson)

Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)
Pertti Lohenoja (Johannes Lindroos)