Lovisa stad belönade kulturmeriterade aktörer

Kuvassa palkitut Päivi Ahvonen, Antti Muuronen, Gunilla Törnblom. På fotot de belönade Päivi Ahvonen, Antti Muuronen och Gunilla Törnblom.

Lovisamedaljen 2020 beviljades till Lovisa Sjöfartsmuseum. Priset delas ut en gång per fullmäktigeperiod. Kulturpriset, som nu delades ut för första gången, mottogs av Päivi Ahvonen. De prisbelönta publicerades på självständighetsdagen 6.12.2020.

Kulturpriserna delades ut under ett tillfälle som ordnades tidigare på veckan, i och med att den egentliga självständighetsdagsmottagningen i år inte kunde ordnas på grund av coronavirusepidemin.

Lovisamedaljen

Lovisa stad delar ut Lovisamedaljen med fyra års mellanrum. Medaljen delas ut till en framgångsrik konstnär, kulturarbetare eller organisation eller ett framgångsrikt projekt som är betydande för nejden. Föregående gång, 2016, mottog konstnär Jouni Jäppinen medaljen och 2012 mottogs den av kompositör och musiker Arno Kantola.

Mottagaren av Lovisamedaljen 2020 är Lovisa Sjöfartsmuseum. I motiveringarna nämndes bland annat att Lovisa Sjöfartsmuseum har

 • långsiktigt och systematiskt utvecklat sin museiverksamhet
 • skött sin ekonomi
 • lockat årligen många besökare med sin spännande och sevärda utställningsverksamhet
 • publicerat intressant litteratur om Lovisa sjöfarts historia
 • hållit sin fastighet och sina inventarier i skick.

Dessutom bidrar Lovisa Sjöfartsmuseum på Skeppsbroområdet till att skapa en positiv Lovisabild.

Lovisamedaljen överräcktes av direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen och stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén. Gunilla Törnblom och Antti Muuronen mottog medaljen på Lovisa Sjöfartsmuseums vägnar.

Kulturpriset

Kulturpriset är en ny utmärkelse som nu 2020 för första gången delas ut. Priset, som i fortsättningen delas ut årligen, delas ut till en aktör – en privatperson, förening eller grupp – som med gärning eller verksamhet inverkat speciellt mycket på kulturlivet i Lovisa eller som lyft fram Lovisa nationellt eller internationellt. Det var fram till 7.10.2020 möjligt att med motiveringar föreslå mottagaren av kulturpriset. Sammanlagt inlämnades 39 förslag.

Mottagaren av kulturpriset för 2020 är Päivi Ahvonen. I de talrika förslagen och motiveringarna nämndes bland annat följande:

 • Hon har aktivt arbetat för att göra konst och kultur mer tillgängliga.
 • Hon har arbetat med ett flertal projekt och koncept som gör Lovisa till en positivt annorlunda småstad.
 • Hon har främjat kulturverksamheten i Lovisa.
 • Hon är en innovativ person som i sitt kreativa och modiga engagemang har fingret på tidens puls.
 • Hon har bidragit till en starkare social gemenskap i Lovisa och livat upp vår gatubild med ett färgrikt kulturliv.
 • Hon är inspirerande. Hon har bland annat skapat diskussionskanaler, workshoppar, lokaler och möjligheter att presentera olika slags arbeten och idéer samt skapa nätverk.
 • Hon hyser en stor passion för dans- och cirkuskonst.

Kulturpriset överräcktes likaså av direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen och stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén.

I bilden från vänster Päivi Ahvonen som mottog kulturpriset och Antti Muuronen och Gunilla Törnblom som mottog Lovisa-medaljen på Lovisa Sjöfartsmuseums vägnar.
Fotograf: Jonas Randers / JR Sound.

Uppdaterad 31.12.2020: videoinspelningen har avlägsnats.