Lovisa stad ringer upp sina 70 år fyllda invånare

Lovisa stads seniortjänster kontaktar alla 70 år fyllda Lovisabor per telefon. Samtalet är ett kartläggningssamtal och hänger ihop med den karantän som coronavirusepidemin medfört.

Syftet med samtalen är att ta reda på hur de 70 år fyllda kommuninvånarna klarar sig i den karantän som undantagstillståndet orsakat och att ge vägledning för hur de kan klara situationen. Under samtalet tillfrågas invånarna bland annat hur de mår, hurdant stödnätverk de har och om de varit ute och rört på sig. Dessutom diskuterar man hur invånarens matförsörjning har ordnats och berättar hurdan hjälp äldre personer och de som hör till en riskgrupp kan få med tanke på inköp och apoteksärenden.

Samtalen gäller alla 70 år fyllda invånare som inte redan är klienter hos seniortjänsterna genom hemvården eller vårdenheterna. Staden kontaktar också alla 65 år fyllda Lovisabors närståendevårdare.

Kartläggningssamtalen inleddes torsdag 2.4.2020 och man började med den äldsta åldersklassen. Under samtalsomgången ringer personalen tusentals samtal. Redan antalet 75 år fyllda Lovisabor som inte är seniortjänsternas klienter uppgår till cirka 1 300 personer. Avsikten är att alla rings upp under vecka 15.

– För närvarande är det 4–5 anställda inom seniortjänsterna och hälsovården som har hand om samtalen, men vi tar med fler anställda vid behov, berättar servicechefen för seniortjänster Lisbeth Forsblom.

Share This