Miljöhälsovården i Borgå stad informerar: Förslag till förteckningen över övervakade badstränder 2022 tas emot

Plagenin uimaranta Loviisassa. Simstranden Plagen i Lovisa.

Under sommaren övervakar miljöhälsovården i Borgå stad badsträndernas vattenkvalitet i Borgå, Sibbo, Askola, Borgnäs, Lovisa och Lappträsk.

Invånarna har möjlighet att lämna förslag eller anmärkningar som gäller förteckningen över övervakade badstränder. De övriga strändernas och badplatsernas säkerhet och vattenkvalitet övervakas inte. Skriftliga kommentarer kan skickas senast 27.4.2022 per post till adressen Borgå stad, miljöhälsovården, Teknikbågen 1A, 06100 Borgå eller per e-post ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi.

Huvudmannen för en badstrand ansvarar för strandens snygghet och säkerhet. I badvattnet undersöks fekala bakterier. I samband med provtagningen kontrolleras den allmänna snyggheten vid stranden samt blåalgsläget. Uppgifter om provresultat och observationer om blågröna alger finns på badsträndernas anslagstavlor samt på miljöhälsovårdens webbsidor.

Förteckning över badstränder

Askola:          Takajärvi (EU-strand), Abborsjön och Valkjärvi

Lappträsk:     Kyrkby, Särkjärvi och Pyhäjärvi

Lovisa:          Plagen (EU-strand), Valkom, Särkjärvi södra stranden, Rissundet, Kiramo, Drömstrand, Lill-Bäston, Forsby å, Skukulträsket och Rönnäs

Borgnäs:       Kommunens strand vid Kotojärvi (EU-strand) och stranden vid Laukkosken koulu

Borgå:           Hasselholmen (EU-strand), Kokon (EU-strand), Tjäruträsk, Venjärvi, Lindvik, Köttboda, Sondby I och II och Virvik

Sibbo:           Molnträsk (EU-strand), Tasträsk (EU-strand), stranden vid Joensuun Tila (EU-strand), Möträsk, Tallmo och Fagerö

Utöver de allmänna badstränderna övervakas badstränder vid lägercentraler: Isojärvi (Borgnäs), Pellinge (Borgå), Karijärvi (Borgå), Tuomiranta (badstranden vid Etujärvi (Askola), Källan (Lovisa) och Lövhyddan (Sibbo).

Ytterligare information:

Miljöhälsovården i Borgå stad

hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth, tfn 040 723 4121 eller maarit.lonnroth@porvoo.fi

terveydensuojelusuunnittelija Hanna Sivén, tfn 040 168 5599 tai hanna.siven@porvoo.fi