Ny funktion i reserveringen av vårdtider inom småbarnspedagogiken

Vid uppdateringen av vårt program inom småbarnspedagogiken fick vi en ny funktion i reserveringen av vårdtider.

Vårdnadshavarna får ett e-postmeddelande om att reserveringen stängs. E-postmeddeladet går till alla vårdnadshavare som gett sin e-postadress och som har ett barn med ett placeringsbeslut, som är i kraft. E-postmeddelandet kommer två dagar innan reserveringen av vårdtider stängs. Detta meddelande sänds till alla, oberoende om man redan gjort reservering eller inte.