Nya egenskaper i karttjänsten

Pernajan kartta Karta över Pernå kyrkoby

Lovisa stads internetkarttjänst har uppdaterats med nya bruksegenskaper.

Kartvyerna i stadens internetkarttjänst, vilka är avsedda för kommuninvånarnas och turisternas användning, har som en ny egenskap fått möjligheten för zoomning. Med hjälp av detta kan man komma närmare den man söker på kartan än vad man kommit tidigare. Dessutom får man vid de mer förstorade nivåerna fram höjdfigurerna. Materialet för karttjänsten uppdateras fortsättningsvis en gång i veckan.

Under sommaren sker det också andra ändringar. Syftet är att från den gamla funktionen Tjänstsökning hämta objekt till funktionen där man väljer uppgifter som syns på kartan. Funktionen Tjänstsökning har tidigare upplevts vara svår att använda eller hitta.

– Vi fortsätter att hålla kvar Tjänstsökningen, men vi börjar också publicera objekt därifrån som uppgifter som syns på kartan. Vi gör uppdateringen sakteligen, berättar stadens GIS-ingenjör Tuulia Kovanen.

I Lovisa stads internetkarttjänst syns som bakgrundskartor stadens guidekarta, bakgrundskarta, detaljplanen och Lantmäteriverkets terrängkarta, och flygfoto. Från internetkarttjänstens sökbalk kan man söka adresser och från Tjänstsökningen olika tjänster som staden och privata aktörer erbjuder.

I Lovisa stad används koordinatsystemet ETRSGK26 och som höjdsystem N60. Det är förbjudet att överlåta kartmaterial till tredje part eller att publicera av materialet utan tillstånd.

Till karttjänsten: https://kartta.loviisa.fi/ims/sv