Öppettiderna på Lovisa huvudbibliotek förkortas

Pääkirjaston julkisivu Huvudbibliotekets fasad

Öppettiderna på Lovisa huvudbibliotek förkortas och är de följande från och med 1.10.2020:

mån. kl. 11–19

tis. kl. 11–19

ons. kl. 11–16

tor. kl. 11–19

fre. kl. 10–16

lör. kl. 10–14

Vid förkortandet av öppettiderna har man utöver kundernas behov beaktat lokalernas användningsgrad. Öppettiderna för närbiblioteken är redan betydligt kortare än huvudbibliotekets. Dessutom har biblioteken i Pernå och Tessjö postombud som betjänar kommuninvånarna dagligen. Därför förkortas öppettiderna för huvudbiblioteket.

Användningen av huvudbiblioteket är som livligast om morgnarna, både vad gäller besöksantalet och lånevolymen. Dessutom orsakar hanteringen av reserveringar, tidningar och boktransporter jäkt under morgnarna på huvudbiblioteket. Före biblioteket öppnar, finns det reserverade besökstider för skol- och daghemsgrupper. Det är av yttersta vikt att betjäna dessa grupper för att stöda barns och ungas läskunnighet. På lördagar använder sådana människor biblioteket, som inte kan besöka det på vardagar. Av denna orsak har vi förkortat öppettiderna för vardagskvällar.

Onsdagar och fredagar valdes till de dagar som skulle ha en förkortad öppettid. Biblioteket har endast varit öppet till fem på fredagarna, det vill säga ändringen i öppettider inverkar på kunderna endast med en timme. Däremot är alla närbiblioteken öppna länge på onsdagarna, och de erbjuder vid behov telefonservice även för huvudbibliotekets kunder, till exempel för förnyande av lån.

Det är alltid beklagligt att förkorta öppettider, men i det nuvarande ekonomiska läget är det nödvändigt för att vi ska kunna ordna bibliotekets kundservice. Trots detta arbetar biblioteket för att kundservicen även i framtiden är den bästa möjliga.