Öppna byar-dagen i Lovisa 11.6.2022

På Öppna byar-dagen 11.6.2022 blir det sommartorg i Sarvsalö, sommaröppning i Pippiboden i Pitkäpää samt fotoutställning i och byapromenad i Valkom. I Köpbacka ordnas bytalko för att bekämpa invasiva arter samt loppmarknad och plättar på skolgården.

Sarvsalö sommartorg

Klockan 10–12, Sarvsalövägen 1035

Sommaröppning i Pitkäpää

Pippiboden öppnar sina dörrar. Välkommen på kaffe eller glass och njut av den vackra skärgården klockan 12–15. Kör Pitkäpäävägen till slut.

Gamla bilder och historier från Valkom

Klockan 11–13 Gamla foton och historier i Monari, Långängsvägen 62. Kaffeservering.

Klockan 13 en promenad där vi bekantar oss med byns historia.

Bytalko i Köpbacka

Bytalko för bekämpning av invasiva arter på byaområdet klockan 14–16. Plättar och loppmarknad på skolans gård, Varfsvägen 2.

Den riksomfattande Öppna byar-dagen ordnas 11.6.2022 redan för åttonde gången. Målet med dagen är att öka byaverksamhets välkändhet och presentera byarnas mångsidiga verksamhet. Evenemanget ordnas tillsammans av Finlands Byar rf, regionala byföreningar och lokala föreningar och aktiva invånare.

Den regionala byföreningen i östra Nyland är SILMU-byar som också lobbar för den lokala byaverksamheten.

Karta över evenemangen