Rådhuset renoveras – personalen i ersättande lokaler från och med 14.3.2022

Loviisan Raatihuone remonttiin. Lovisa Rådhus renoveras.

Rådhuset, det vill säga Lovisa stadshus, saneras och personalen flyttar 14.3.2022 till ersättande lokaler.

Saneringen av Rådhuset inleds 14.3.2022 och renoveringen varar uppskattningsvis till halva augusti. Rådhuset och dess gård blir en byggplats då husets avloppsrör, vatten- och elledningar samt datatekniska förbindelser saneras. Byggplatsen är stängd såväl för allmänheten som för de anställda under renoveringen.

Under tiden för saneringen flyttar en del av Rådhusets personal till ersättande lokaler på adressen Drottninggatan 15 b, vån. 3, 07900 Lovisa. Stadsdirektören, stadskansliet, ekonomienheten, translatorerna, kommunikationen och personalteamet flyttar till lokalerna. ICT-enheten som ansvarar för dataförbindelser flyttar till Societetshuset.

Ytterligare uppgifter:

personalchef Thomas Grönholm, tfn 0440 555 210