Småbarnspedagogiken och skolornas närundervisning centraliseras fr.o.m. 23.3.2020

På grund av coronavirussituationen har antalet barn i småbarnspedagogiken minskat, och man kommer att centralisera verksamheten fr.o.m. 23.3. Från och med nästa vecka kommer också närundervisningen att centraliseras.

På grund av coronavirussituationen har antalet barn i småbarnspedagogiken minskat, och man kommer att centralisera verksamheten 23.3 enligt följande:

Valkom daghem och Kuggom daghem stängs för tiden 23.3.–12.4.2020. De övriga daghemmen är tillsvidare öppna.

Omkring sju barn flyttar från Valkom daghem till Fredsby daghem. Morgon- och eftermiddagsvården för förskoleeleverna i Valkom sammanförs med morgon- och eftermiddagsverksamheten i Valkon koulu. Ett helt grupputrymme töms i Fredsby daghem. Grupputrymmet städas omsorgsfullt innan barnen från Valkom daghem kommer. Omkring fem barn flyttar från Kuggom daghem till Villekulla daghem. Ett helt grupputrymme töms i Villekulla daghem. Grupputrymmet städas omsorgsfullt innan barnen från Kuggom daghem kommer. Morgon- och eftermiddagsvården för förskoleeleverna i Tessjö skola flyttar från skolan till Tessjö daghem.

Ändringarna som skett denna vecka:

Sådana elever i Kirkonkylän koulu och Sävträsk skola som behöver närundervisning är i Ruukin päiväkoti och Hembacka daghem.

Vi har höjt personalkapaciteten för skiftomsorgen i Forsby daghem. Så kan vi vid behov svara på plötsligt uppkommet behov av skiftomsorg.

– Vi önskar tacka familjerna och personalen för en ansvarsfullhet som ni alla uppvisat denna vecka. Vi har alla varit tvungna att fort lära oss nya verksamhetssätt. Många familjer har nu utöver oro för coronavirussmittor även oro om hur situationen inverkar på det vardagliga livet. Oro och osäkerhet är normala känslor i denna nya och exceptionella situation. Inom småbarnspedagogiken arbetar vi för att erbjuda säker och flexibel service för varierande behov så att vi för vår del kan underlätta familjernas situation, konstaterar chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff.

Närundervisning i sju skolor

De första dagarna av distansundervisning är nu förbi. Majoriteten av eleverna har skött sin skolgång hemifrån. Cirka 50 av de 1 700 skoleleverna i Lovisa anmälde sig till närundervisning.

Från och med nästa vecka kommer vi att centralisera närundervisningen. Vi ser till att vi bildar grupper på högst 10 elever och antalet närkontakter hålls vid ett minimum. Vi har effektiverat städningen. Från och med måndag 23.3.2020 ordnas närundervisning i Strömfors i Kirkonkylän koulu, i svenska och finska skolan i Tessjö, i Forsby skola, i Valkon koulu, i Harjurinteen koulu och i Generalshagens skola. Vi meddelar direkt om eventuella ändringar till de elevers vårdnadshavare, vars barn centraliseringen av närundervisningen kommer att beröra. De elever som deltar i distansundervisning fortsätter i distansundervisning.

– Undantagstillståndet belastar alla. Vi har lyckats bra i Lovisa. Nästa vecka kommer vi att ännu bättre kunna de nya sätten att genomföra undervisningen och de nya rutinerna blir etablerade, säger utbildningschef Timo Tenhunen.

– Tack till er alla att ni som familjer på bästa möjliga sätt har för egen del medverkat och stött i ordnandet av undervisningen i denna utmanande situation.

Mer information:

chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 3132, sofia.hoff@loviisa.fi

utbildningschef Timo Tenhunen, tfn 0440 555 332, timo.tenhunen@loviisa.fi