Kom och sommarjobba till Lovisa stad sommaren 2023!

Man kan nu söka Lovisa stads sommarjobb 2023. Det finns sommarjobb separat för 18 år fyllda och för 16 år fyllda. Dessutom finns det platser för 14–15-åringar inom perioder för orientering till arbetslivet. Du kan söka jobbplatser på Kuntarekrys webbplats eller per brev. Söktiden går ut lördag 18.3 klockan 15. Småbarnspedagogikens platser för 14–15-åringar publicerades senare än de andra och de kan sökas ända till 31.3. Social- och hälsovårdsbranschens sommarjobb har övergått till välfärdsområdet.

Hurdant arbete erbjuds?

  • För 18 år fyllda finns platser till exempel som en campingassistent, på kundservicekontoret Lovinfo, på parkavdelningen som underhållsarbetare och som museiguide. Dessa platser hittar du här.
  • För 16 år fyllda finns bland annat platser på läger, Loviisa Camping och på bibliotekets kundbetjäning. Dessa platser hittar du här.
  • 14–15-åriga skolelever har möjlighet att orientera sig till arbetslivet på daghem och i fritidstjänsterna.

Hur söker jag?

Skicka helst din ansökan via Kuntarekry. Länken till ansökningsblanketten finns bland annonserna dit du kommer med länkarna ovan. I Kuntarekry hittar du också kontaktpersoner för de olika uppgifterna. Av kontaktpersonen kan du fråga om tilläggsuppgifter.

Om du vill kan du också skicka din skriftliga ansökan till adressen:

Lovisa stad / Kundservicekontoret Lovinfo
PB 77
07901 LOVISA

Förse kuvertet med anteckningen ”Sommarjobb 2023”.