Staden erbjuder cirka 35 ungdomar sommarjobb

Lovisa stad erbjuder cirka 35 sommararbetsplatser för ungdomar denna sommar, då man ursprungligen erbjöd 80 platser. Man har varit tvungen att lämna drygt hälften av platserna obesatta, eftersom coronavirusepidemin medfört många förändringar i stadens serviceutbud.

De största förändringarna gäller de sommarjobb som varit avsedda för 16 år fyllda personer: de planerade 37 platserna minskas nu till 12. Också merparten av de praktiska arbetslivsorienteringarna för 14–15-åriga skolelever förblir ogenomförda. Bland annat anställs inte städare, daghemsassistenter eller vårdbiträden till seniortjänsterna. Till största delen är det fråga om arbetsplatser där det fortfarande finns gällande coronarestriktioner.

– Eftersom en del av platserna inte tillsätts, strävar vi efter att ta alla ungdomars ansökningar i beaktande oberoende av det primära eller sekundära önskemålet vid ansökan, berättar näringslivs- och sysselsättningskoordinator Camilla Pihlman.

De rekryterande enheterna kontaktar sökandena om de kallas till intervju. Alla sökande underrättas om rekryteringsresultatet elektroniskt via Kommunrekry senast i juni. Också de som inte fick en plats i år får ett meddelande.