Stadsfullmäktige sammanträder nästa gång 16.2.2022

Lovisa stadsfullmäktige sammanträder inte i januari 2022. Stadsfullmäktige sammanträder nästa gång 16.2.2022.

Du kan följa med fullmäktiges möten i realtid via webben på adressen loviisa.fi/sv/fullmaktige.