Välfärdsnämnden beslutar om Virböle hembygdsmuseum skall hållas öppet på sommaren

Viirilän kotiseutumuseon tupa. Virböle hembygsmuseets stuga.

Välfärdsnämnden som sammanträder på onsdag 10.3.2021 på distans beslutar bland annat om Virböle hembygdsmuseums öppethållningstider sommaren 2021.

Anslaget för att anställa en sommararbetare till Virböle museum har på grund av sparåtgärderna slopats. Byaföreningen Ruotsinpyhtään Kymijokilaakson kylien kyläyhdistys ry har närmat sig stadens museiintendent och föreslår att föreningen med talkokrafter skulle sköta öppethållningen fem veckoslut under tiden 3.7–1.8.2021 klockan 11–16. Föreningen önskar 1 000 € i ersättning. Enligt förslaget fattar välfärdsnämnden beslut om att betala denna summa i ersättning till byaföreningen som sköter öppethållningen av Virböle hembygdsmuseum.

På välfärdsnämndens föredragningslista finns även ändring av uppgiftsbenämningen ungdomsarbetare till specialungdomsarbetare och dessutom antecknar nämnden för kännedom helhetssituationen inom ungdomsverksamheten och för deltagande budgetering.

Välfärdsnämnden behandlar också i sitt möte nämndens verksamhetsberättelse för år 2020.

Välfärdsnämndens föredragningslista 10.3.2021