Villekulla daghems skick undersöks i januari och februari 2021

Villekulla daghem

Lovisa stad låter utföra en omfattande konditionsundersökning i fastigheten för Villekulla daghem som finns i Lovisa centrum.

Undersökningen har beställts från Ramboll Finland Oy som genomförde strukturella undersökningar i fastigheten i oktober 2020. Undersökningsrapporten har publicerats på stadens webbsida för inomhusluftsärenden. I undersökningsrapporten konstateras bland annat att fogarna mellan lokalens bottenbjälklag och ytterväggen läcker. Dessutom har det ventilerade bottenbjälklaget en markgrund, det vill säga det finns sannolikt en markgrundsluftkontakt från kryputrymmet till inneluften.

Staden har också fått från miljöhälsovårdsenheten i Borgå en inspektionsrapport om en inspektion som genomfördes i enlighet med tillsynsplanen. Inspektionen utfördes i slutet av november 2020. Miljöhälsovården uppmanar staden att reparera de skador som upptäcktes när de strukturella undersökningarna genomfördes och som kan påverka inomhusluften, bland annat orenheter som kommer in från bottenbjälklaget.

Till följd av att medlemmar av personalen uppvisat inneluftsrelaterade symptom, genomfördes i mitten av oktober strukturella undersökningar i den delen av Villekulla daghem som ligger mot Mariegatan. De iståndsättningsarbeten av ventilationskanalerna som tidigare hade gjorts i lokalerna gav inte önskad förbättring av situationen.

Daghemmets grupp Råddjuren fortsätter sin verksamhet från och med 7.1.2021 tillfälligt i ersättande lokaler i stadens baracker på Gamla Strand. Den planerade flytten sker under skolornas jullov.

Mer information:

lokalchef Antti Kinnunen, tfn 0440 555 412, antti.kinnunen@loviisa.fi

chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 31 32, sofia.hoff@loviisa.fi