Villekulla daghem

Rapporten över konstruktionsundersökningen i Villekulla daghem, november 2020, Ramboll Finland Oy (på finska):

Villekulla daghem rakennetutkimus