Grundtrygghetsnämnden

Grundtrygghetsnämnden har nio medlemmar och lika många personliga ersättare.

Medlemmar
 Ersättare
Katri Haverinen, ordf. Saml. Sarita Siltanen-Lehtovaara
Kirsti Parikka, vice ordf. Sannf Immo Stenberg
Marina Bruce Sfp Pamela Stenberg
Pia Baumgartner Sfp Beatrice Grandell
Ilkka Relander Sfp Kim Karlsson
Ben Grundström Sfp Patrik Stenvall
Johannes Lindroos Sdp Ulf Sjöholm
Ville Vidgren Saml. Juhani Paavolainen
Mari Oinonen Sannf Janne Immonen
Lappträsk medlemmar:
Benny Engård Sfp
Arto Kujala Saml. Anne Rönkkö  (Kesk.)

Grundtrygghetsnämndens mötesdatum 2022

 • 13 januari
 • 10 februari
 • 10 mars
 • 7 april
 • 12 maj
 • 9 juni
 • 11 augusti
 • 15 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 •  8 december