Grundtrygghetsnämnden

Grundtrygghetsnämnden har nio medlemmar och lika många personliga ersättare.

 

Medlemmar
 Ersättare
Patrik Stenvall, ordf. SFP Mikael Karlsson
Armi Lindell, vice ordf. VF Kristina Kalleinen
Ben Grundström SFP Marina Bruce
Ilkka Relander SFP Thomas Rosenberg
Eva Sederholm SFP Martina Starck-Kastrén
Pirjo Lammi SDP Leena Selander
Johannes Lindroos SDP Kaj Valkokivi
Katri Haverinen Saml Päivi Bärlund
Katja Kouvo Sannf Ilkka Kouvo