Coronavaccinationens boosterdos kan nu tas tidigare

Det är nu möjligt att ändra sin vaccinationstid i Lovisa och i Lappträsk, ifall lediga vaccinationstider finns till förfogande. Under de närmaste veckorna finns det ett begränsat antal tider lediga att reserveras. Vi ökar antalet nya vaccinationstider i den takt vi får tillgång till mer vaccin.

I Finland rekommenderas boostervaccinationen tas under en period mellan 8 veckor och 12 veckor efter den första vaccinationen. Det rekommenderas ändå att boostervaccinet tas efter cirka 12 veckor. Rekommendationen baserar sig på att en längre period mellan vaccinerna har påvisats att förbättra effekten på vaccinet och längden på skyddet den ger.

Vaccinationstider flyttas i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi. På grund av tidsbokningssystemets tekniska begränsningar är det tyvärr inte möjligt att flytta en bokad tid till ett annat vaccinationsställe. Du kan också ringa tidsbeställningen för coronavaccination, telefonnummer 0444 555 360 vardagar klockan 8–16. Observera dock att telefonbeställningen tidvis har köer.

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccination.