Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter – personer i ålder 65–69 år kan välja vaccin, vaccinationerna utvidgas till att omfatta personer i ålder 16–17 år som hör till en riskgrupp

Personer i ålder 65–69 från och med maj kan få mRNA-vaccin (Pfizer Biontechs och Modernas vaccin), ifall den som ska vaccineras så önskar. För denna åldersgrupps invånare i Lovisa och Lappträsk används Modernas vaccin om personen önskar få mRNA-vaccin. Vaccinationerna utvidgas till att omfatta personer i ålder 16–17 år, som hör till en riskgrupp.

I vaccinationstur just nu

  • Personer som i år fyller 70 år och äldre (födda år 1951 eller tidigare), såväl grundfriska personer samt personer som hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med Modernas vaccin.
  • Alla personer i ålder 65–69 år (födda år 1952–1956), såväl grundfriska personer samt personer som hör till riskgrupper.
    Från och med maj är det möjligt att få Modernas vaccin istället för AstraZenecas vaccin.
    Om du vill byta vaccinpreparat, kan du nu boka ny vaccinationstid. Bokningen kan göras via den elektroniska tidsbeställningen eller genom att ringa till telefontidsbeställningen.
    Om du vill bli vaccinerad med AstraZenecas vaccin, sker tidsbeställningen enbart per telefon. De 65 år fyllda personer som har fått första vaccindosen av AstraZenecas vaccin, får också i första hand den andra vaccindosen av AstraZenecas vaccin.
  • Alla personer i ålder 60–64 år (födda år 1957–1961), såväl grundfriska personer samt personer som hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med Modernas vaccin.
  • Personer i ålder 18–59 år (födda år 1962–2003, 18 år fyllda), som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med Modernas vaccin.


För tillfället finns det lediga vaccinationstider för alla ovanstående åldersgrupper som står i vaccinationstur! (Situationen 3.5.2021)

Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret  0444 555 360 vardagar klockan 8–16.

Även personer i ålder 16–17 år (födda år 2005–2004) som på grund av sin sjukdom hör till en riskgrupp står i vaccinationstur. Vaccinationen sker med Pfizer Biontechs vaccin. Tidsbeställningsförfarandet avviker för denna åldersgrupp: anmäl dej för vaccination genom att ringa telefonnummer 019 505 1305. Vaccineringstidpunkt meddelas senare.

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccination