Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till att omfatta personer i ålder 12–15 år som hör till en riskgrupp

Coronavaccinationerna för inånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till att omfatta personer i ålder 12–15 år, som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupper. Tidsbeställningen öppnar tisdag 27.7.2021 klockan 8. Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 8–16.

Vaccinationerna sker med BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin. Det är för närvarande det enda coronavirusvaccinet som används i Finland som har ett villkorligt försäljningstillstånd för vaccination av personer över 12 år. Comirnaty är ett mRNA-vaccin.

Den minderåriga kan själv besluta om han eller hon ska vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall.

Om den unga inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet. Mera information om coronavirusvaccination av ungdomar samt blankett för vårdnadshavarens samtycke finns på denna länk, Coronavaccinbokning.fi-tjänsten

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccination