Har du ringt till telefontidsbeställningen för coronavirusvaccinationer 5.3–19.4.2021, och inte ännu fått vaccinationstid?

Det förekom tidigare tekniska problem med telefontidsbeställningen för coronavirusvaccinationer, servicen var en kort tid helt ur funktion. Vi har nu kontaktat alla som ringt till telefontidsbeställningen 5.3.–19.4.2021.

Vissa har vi tyvärr inte trots upprepade försök fått kontakt med. Om du alltså ringt till telefontidsbeställningen under ovanstående tidsperiod, och inte ännu fått vaccinationstid, ber vi dig vänligen ringa på nytt.

Telefontidsbeställningen, tfn 0444 555 360 är öppen vardagar klockan 8–16. Då du ringer till telefontidsbeställningen:

  • Välj linje 1 (personer som fyllt 70 år) eller linje 2 (personer som hör till riskgrupp 1 eller 1, samt personer i ålder 65–69 år).
  • Dina kontaktuppgifter sparas i systemet, lyssna till slutet av det inspelade meddelandet!
  • Obs! Det ryms dagligen cirka 200 samtal i kö – om ett inspelat meddelande säger att servicen är överbelastad, ber vi dig vänligen ringa på nytt följande dag.

Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka! Vaccinationstiderna som kan beställas beror bara och endast på antalet vacciner som skickats till oss. Vi ringer tillbaka till dig, återuppringningar görs när det finns lediga vaccinationstider att tillgå.

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccination