Affärsverket Lovisa Vatten meddelar: Avbrott i vattenförsörjningen i Tessjö 14.9 och 15.9.2022

Vattentillgången är tidvis avbruten i Tessjö onsdagen 14.9 och torsdagen 15.9.2022. Avbrotten beror på vattenunderhållsarbeten. Vi beklagar olägenheterna.

Mer information: Affärsverket Lovisa Vatten, Kjell Holmberg, tfn 0440 555 844