Odlingslotter

I närheten av Lovisa centrum finns två områden som erbjuder möjlighet till trädgårdsskötsel:

  • vid Räfsbyvägen i Antby
  • vid Ängsgatan i Nystaden.

Odlingslottens storlek är 50 m2. Du kan höra dig för om odlingslotter på Lovinfo.