Coronavirusvaccinationer av Lovisaborna och Lappträskborna: Vaccinationer av personer i åldern 18–64 som hör till riskgrupperna inleds vecka 16

Lovisa stad inleder vaccinationer av kommuninvånare i åldern 18–64 som hör till riskgrupperna 1 och 2 vecka 16. Vaccinationerna sker med Modernas vaccin. Om exakt datum och tidsbeställning meddelas separat.

Andelen över 70-åringar av befolkningen är stor i Lovisa och Lappträsk. Vaccinationerna har enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar prioriterats med betoning på seniorer efter att man fick tillstånd att börja vaccinera medborgare vid sidan om att vaccinera hälso- och sjukvårdspersonalen.

– Vi har avvecklat kön i telefontidsbeställningen och försökt ge de över 70-åringar som fortfarande är i kön tider till nästa vecka för vaccination med Modernas vaccin. Tillgången till Modernas vaccin har också haft en tydlig inverkan på tidtabellen, berättar Lovisa stads ledande läkare Marika Ylärakkola.

Närmare information om vaccinationsordningen hittar du på THL:s webbplats under rubriken Vaccinationsordning och covid-19-sjukdomens riskgrupper.

Närmare information om vaccinationerna i Lovisa och Lappträsk hittar du på Lovisa stads webbplats.