Över hälften av Lovisaborna har fått coronavirusvaccin

Över hälften av Lovisaborna har fått sin första dos coronavirusvaccin. Före tisdagsmorgonen 25.5.2021 hade 54 procent av Lovisaborna fått en första vaccindos och över 8 procent en andra vaccindos.

Andelen vaccinerade Lovisabor som är över 16 år stiger redan till över 60 procent: 25.5.2021 uppgick siffran till 60,1 procent. I Finland vaccineras för närvarande endast personer över 16 år.

– Vi är glada över hur aktivt Lovisaborna har låtit vaccinera sig. På så sätt hjälper kommuninvånarna social- och hälsovården och hela staden mot en ljusare framtid, tackar grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.

Coronavirusvaccinet ger ett bra skydd mot en allvarlig infektion, och sannolikheten för smitta minskar. Coronavirusvaccinet eliminerar dock inte helt risken för att bli smittad och att sprida smitta.

– Man har inte ännu övervunnit coronavirusepidemin här i Lovisa. Också de som vaccinerats ska fortfarande följa säkerhetsanvisningar: hålla avstånd till andra, använda munskydd, tvätta händerna och följa de övriga coronarekommendationerna och -restriktionerna, påminner grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.

Information om coronavirusvaccinationer på Lovisa stads webbplats