Projektarbetsgruppen för planeringen av det nya daghemmet har inlett sitt arbete

Nämnden för fostran och bildning utsåg 1.3.2022 en projektarbetsgrupp för planeringen av det nya daghem som ska byggas i Lovisa centrum. Arbetsgruppen har nu tillsatts och har haft sitt första möte.

I den investeringsplan som stadsfullmäktige i Lovisa stad godkände 15.12.2021 uppgår kostnadsberäkningen av det nya daghemmet sammanlagt till 6 miljoner euro. Enligt denna plan ska det nya daghemmet tas i bruk 2025. När projektet framskrider kommer representanter för personalen, barnen och vårdnadshavarna att bjudas in att delta i arbetsgruppen.

Medlemmar i arbetsgruppen är:

Sofia Hoff, chef för småbarnspedagogik, ordförande för arbetsgruppen

Pia Nyström, planerare för småbarnspedagogik, sekreterare för arbetsgruppen

Päivi Ahola, föreståndare för småbarnspedagogisk enhet

Päivi Turunen, lokalchef

Kerstin Häggblom, representant för stadsstyrelsen

Emmi-Liina Vakkuri-Johansson, representant för nämnden för fostran och bildning