Stadens upphandlingar förtecknade i upphandlingskalendern

De upphandlingar som Lovisa stad ämnar genomföra 2020 är publicerade i upphandlingskalendern som i sin tur finns på stadens webbtjänst.

Staden önskar att så många lokala företagare som möjligt blir intresserade av stadens upphandlingar och deltar i anbudsförfarandena. Kalendern uppdateras enligt behov ungefär med ett halvt års mellanrum.

Upphandlingskalendern finns på adressen www.loviisa.fi/sv/upphandlingar.