Stödpersonsutbildning i april 2022 – Kunde du bli stödperson åt ett barn?

Pålitliga vuxna efterlyses nu till stödpersonsverksamheten. Stödpersonen träffas med ett barn i behov av stöd 1–4 gånger i månaden. Lovisa, Askola, Borgå och Sibbo ordnar tillsammans en avgiftsfri stödpersonsutbildning på distans i april 2022. Kunde du tänka dig att ge av din tid åt detta viktiga arbete?

Frivilliga stödpersoner är trygga vuxna i barnens liv. Stödpersonerna stöder och stärker barnets välmående och ger kraft i vardagen. I praktiken betyder det att stödpersonen träffar barnet 1–4 gånger i månaden.  Tillsammans med stödpersonen kan barnet till exempel pröva på nya hobbyn, gå på utfärder och gå på café. Stödpersonens uppgift är att lyssna, diskutera och vara närvarande.

Stödpersoner behövs för att stöda barn och familjer i olika situationer. Föräldrarna kan ha svårt att orka eller familjens situation kan av annan orsak vara utmanande. Barnet kanske saknar hobby eller vänner, eller har svårt i sociala situationer.

Stödpersonsutbildning

Den avgiftsfria skolningen ordnas i två delar på distans via Teams:

  • Måndag 25.4.2022, klockan 17–20
  • Onsdag 27.4.2022, klockan 17–20

Skolningen går på finska men du får gärna själv prata svenska på skolningen. Vi ber dig uppmärksamma att vi ber om tillstånd att ansöka om utdrag om brottslig bakgrund av alla som går med i verksamheten.

Blev du intresserad? Anmäl dig till utbildningen via epost eller fråga mer: socialhandledare inom barnskyddet sari-sisko.veppling@loviisa.fi (tfn 044 055 59 23)

Share This