Veckan för barnets rättigheter firas i Lovisa 15–21.11.2021!

Veckan för barnets rättigheter - Lovisa står på barnens sida.

Veckan för barnets rättigheter 15–21.11.2021 firas i Lovisa inom småbarnspedagogiken, i skolorna, inom ungdomsarbetet och fritidsväsendet. Barnrättsveckan är en aktivitetsbetonad temavecka om barnets rättigheter. Målet är att göra Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter mer känd bland barn och ungdomar. År 2021 är temat för veckan barnets rätt till gott bemötande.

Program under Barnrättsveckan i Lovisa

Aktiviteter inom småbarnspedagogiken

Inom småbarnspedagogiken närmar man sig barnets rättigheter med konkreta exempel.

Fredsby daghem

Gruppen Lilla My i Fredsby daghem uppmärksammar barnrättsveckan genom att tillsammans med

Barnrättsveckans figur Tiuku och hens vänner fundera vad vi är, kan och hurdana vänner vi är. Gruppen har bland annat gymnastikstunder och sångstunder. Veckan avslutas med låten Barnens rättigheter som man dansar tillsammans med Tiuku och vännerna, det vill säga mjukisdjur.

Valkom daghem

I Valkom daghem funderar man också på barnets rättigheter. Barnen får fundera på vad de vill göra under dagen och veckan.

Det öppna daghemmet Treffis

Det öppna daghemmet Treffis ordnar tillsammans med svenska och finska församlingen en temaförmiddag tisdag 16.11 klockan 9–13 i Agricolahallen. Under förmiddagen tränar man barnens motoriska färdigheter med hjälp av en trafikbana. I trafiken måste alla ta hänsyn till varandra för ”jag är betydelsefull – du är betydelsefull”.

Uppgifter och filmer i skolorna

I skolorna utnyttjar man på Barnrättsveckans färdiga material på webbplatsen för barnets rättigheter.

Generalshagens skola

I förskolan i Generalshagens skola tar man upp barnens rättigheter under samlingar varje dag. Dessutom tittar man på filmer och diskuterar barnens rättigheter. Årskurs 1 behandlar uppgifter, diskussionsämnen och filmer på Barnförbundets webbplats. På webbplatsen finns lekar som är anpassade för åldersgruppen. Även smågruppen i årskurs 4–5 använder en timme per dag till att behandla barnets rättigheter och utnyttjar temasidorna.

Andra skolor

Även Harjurinteen koulu, Isnäsin koulu, Isnäs skola, Forsby skola och Lovisavikens skola uppmärksammar Barnrättsveckan i sin verksamhet.

Diskussion under ungdomskvällar

Ungdomsarbetet har barnens rättigheter som tema under hela Barnrättsveckan. Under ungdomskvällarna lägger man fram olika skyltar och broschyrer om barnens och ungdomarnas rättigheter. Ungdomsarbetarna hoppas att detta skapar diskussion bland ungdomarna. På så sätt kan man uppmärksamma de unga om att de har rättigheter. Har unga frågor så är ungdomsarbetarna på plats för att svara på dem.

Mer information om ungdomskvällarna på Instagram Loviisan_nuoret.

Festprogram på statsrådets YouTube-kanal

Barnrättsveckan firas fredag 19.11.2021 klockan 9–10 med festprogram på statsrådets YouTube-kanal. Man diskuterar barnets rättigheter, får hälsningar från skolor, utser Finlands UNICEFs utmärkelse “Förespråkare för barnets rättigheter” och sjunger för barnen! Alla barn är inbjudna till den här festen. Följ med festen live eller se inspelningen i efterhand på skolan eller hemma. Programmet är delvis textat på svenska och innehåller även svenska avsnitt.

Barnens idrottsunderland

I barnens idrottsunderland i Idrottshallen lördag 20.11.2021 klockan 13–15 får barnen pröva på olika idrottsredskap med en egen vuxen. I salen finns utrustning för bollspel, gymnastik och motorik. Verksamheten lämpar sig för 1–12-åringar. Barnen i salen endast i vuxet sällskap.
Inträdesavgift: 2 € /barn
Buffé
Arrangör: Lovisa fritidsväsende och FC Loviisa T 11–12

Lovisa stad samarbetar med UNICEF och försöker få utmärkelsen En barnvänlig kommun. Därför deltar staden aktivare i Barnrättsveckan än tidigare. Lovisa stad vill påminna alla under Barnrättsveckan om att barnets rättigheter är de vuxnas skyldigheter. Enligt UNICEF räknas alla personer under 18 år som barn. Tillsammans garanterar vi barnets rättigheter och gör vår kommun till en ännu barnvänligare kommun.

Koordinatorer för verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun

Kirsi Kinnunen, direktör för centralen för bildning och välfärd
Tuula Åminne, specialklasslärare/Lovisavikens skola