Avvikande trafikarrangemang i centrum

Saneringen av vattenledningar på Mariegatan och Sibeliusgatan denna och nästa vecka leder till förändringar i trafikarrangemangen i Lovisa centrum. Gatorna stängs helt eller delvis av för trafik.

De första resultaten från Lovisa stads skyddsvägsenkät

Lovisa stads trafiksäkerhetsarbetsgrupp bad i april och maj 2018 om publikens åsikt om hur Lovisabor beter sig på skyddsvägar och i deras närhet. De som svarade fick även märka ut på en karta vilka övergångsställen som upplevs som otrygga. Här är kartan!

Sibeliusdagarnas biljettförsäljning börjar den 1.6

Biljetter till samtliga konserter (Malmgård slutsålt) kan köpas och reserveras från och med den 1.6.2018 från NetTicket.fi eller vid kundservicekontoret Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa, öppet: må-fr kl. 9-16, tfn 019 555 555.

Lovisa övergår till höjdsystemet N2000

Lovisa stad förbereder sig på att övergå till höjdsystemet N2000. Uppgifterna för det höjdsystem som staden nu använder är från 1960. På grund av landhöjningen är man tvungen att förnya det nationella höjdsystemet med 40–50 års mellanrum. Landhöjningen ändrar höjderna, vilket bland annat syns i att strandlinjen förflyttas på kusten.

Tidtabellen för Harjurinteen koulus baracker preciseras

Tidtabellen för konkurrensutsättningen och byggandet av ersättande lokaler för Harjurinteen koulu och Loviisan lukio har preciserats. Planen är att välja leverantör för den så kallade nya sidans baracker den 31.5 och för den gamla sidan den 6.6 i tekniska nämnden. Stadsstyrelsen behandlar de ersättande lokalerna vid ett extraordinärt möte den 28.5.2018.

Huvudbiblioteket flyttar till nya utrymmen

Den nya lokalen är inflyttningsklar. Vi organiserar verksamheten i den nya lokalen och vi meddelar så fort som möjligt när vi är redo att öppna dörrarna på Drottninggatan 3.

Lån kan fortsättningsvis lämnas in i gamla bibliotekets (Drottninggatan 24) återlämningslucka.

Inga förseningsavgifter krävs under den här tiden.