Självständighetsdagen i Lovisa 6.12.2018

Det självständiga Finland uppmärksammas med kransnedläggningar på hjältegravarna och gudstjänster under förmiddagen. Stadens självständighetsdagsfest hålls i Servicehuset Esplanad. Temat för i år är nya Lovisabor.