Lovisa profilerade sig på företagarmässan

Lovisa höll sig synligt framme på företagarmässan Yritys 2018 den 4-5.9.2018 i Helsingfors. Under två dagars tid skapade representanter från staden kontakter med nya företagare och andra potentiella inflyttare.

Ett försök förbättrar mobilitetstjänster i byarna

Borgå och Lovisa städer lanserar i slutet av året en ny tjänst som ska förbättra mobilitetstjänsterna i byar och glesbygden och samtidigt minska behovet att använda privatbil. Städerna provar en tjänst som förenar kollektivtrafik- och taxiskjutsar med hjälp av en mobilapplikation. Den nya tjänsten lanseras i slutet av år 2018. Den nya tjänsten möjliggörs av ett försök som Sitra finansierar.

Hedersomnämnande till Strömfors bruk i valet av Årets by

Finlands Byar rf utser årligen Årets by och andra meriterade landsbygdsaktörer. Priserna delades ut i Nyslott i samband med Lokaali 31.8–2.9 som är ett evenemang för lokala utvecklare. Denna gång var 17 byar, som var och en var utsedda till Årets by i sina egna landskap, nominerade. I årets val betonades ett aktivt påverkande och ansvarstagande för den egna byns service samt byns näringsverksamhet.