Vaccinering mot säsonginfluensa inleds 8.11.2021

Avgiftsfri vaccinering erbjuds alla som har fyllt 65 år, barn i åldern 6 månader – 6 år, gravida kvinnor, närstående till personer som löper allvarlig risk att insjukna i influensa, värnpliktiga som inträder i beväringstjänst samt alla som på grund av sjukdom är berättigade till gratis influensavaccinering.