Lovisa stad släcker lamporna lördagen den 24.3

Deltagandet i miljöevenemanget Earth Hour har blivit en tradition för Lovisa stads organisation. Vi deltar även i år och utmanar alla Lovisabor att släcka sina lampor lördagen den 24.3.2018 klockan 20.30–21.30.

Detaljplanförslag till påseende och en stranddetaljplan aktualiserad

Förslaget till ändring av detaljplan, stadsdel 20 Liljendal, kvarteret 10, Sävträsk (Krogarvägen/Dunkavägen), finns offentligt framlagt 15.3.–15.4.2018. Till handlingarna kommer du här. Medelst tekniska nämndens beslut har följande stranddetaljplan aktualiserats: – Stranddetaljplan, Tjuvö, Teerimäki Programmen för deltagande och bedömning, som berör…

Stadsstyrelsen fattade beslut om fastighetsaffärer

Stadsstyrelsen i Lovisa fattade flera beslut om fastigheter på sitt möte måndagen den 12.3.2018 På ärendelistan fanns bland annat köpet av den före detta mataffären i Märlax och anskaffandet av byggplats för en ny ambulansdepå i Gammelby.

Bibliotekens urval växer i och med nytt samarbete

Tolv nyländska kommuner stärker sitt samarbete och bildar det nya biblioteksnätverket Helle. Samarbetet betyder att urvalet ökar, eftersom kunderna utan avgift kan reservera och låna material från alla Helle-bibliotek. Det egna bibliotekskortet duger i alla tolv kommuner.

2-åriga Lovinfo används flitigt av invånarna

Kundservicekontoret Lovinfo öppnade sina dörrar den 7 mars 2016. Det som tidigare var fritids- och ungdomsverksamhetens lokaler på Mariegatan renoverades till ett fräscht ljust kundkontor. På samma plats finns idag även Lovisa stads turistbyrå.