Öppen workshop för invånarna 9.11.2020: hurdana är framtida social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland?

Kommunerna i östra Nyland håller på att inleda projekt med temat ”Framtida social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland” som ska stärka det redan nu befintliga samarbetet mellan kommunerna i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänster. I projekten utvecklar man basservice för områdets invånare med tyngdpunkten bl.a. på rådgivning och handledning för klienter och identifiering av deras behov med låg tröskel.

Vaccinering mot säsonginfluensa inleds 9.11.2020

Avgiftsfri vaccinering erbjuds alla som har fyllt 65 år, barn i åldern 6 månader-6 år, gravida kvinnor, närstående till personer som löper risk att insjukna i influensa, värnpliktiga som inträder i beväringstjänst samt alla som på grund av sjukdom är berättigade till gratis influensavaccinering.

Vackra ord | Svenska veckan på Lovisa huvudbibliotek 2–8.11.2020

Det finns ord som klingar vackert. Det finns också ord vars skönhet kommer från deras betydelse. Kanske får något ord dig att tänka på vackra minnen?
Hurdana vackra ord använder du eller skulle du vilja höra? Svenska veckan till ära letar huvudbiblioteket efter de vackraste orden i svenskan. Vilket tycker du är det vackraste ordet i svenskan?