Almska gården öppnar dörrarna igen 2.6

Almska gården öppnas igen på tisdag 2.6. och under sommaren har vi tillfälliga utställningar som alla är välkomna att bekanta sig med. Man bör iaktta god hygien och hålla tillräckligt avstånd till andra när man besöker utställningarna.

Uppdaterade uppgifter om stadens tjänster under coronavirusepidemin

Lovisa stads tjänster fungerar fortfarande inskränkt under epidemin. Begränsningar upphävs dock småningom. Kundservicekontoret Lovinfo är öppet vardagar kl. 9–16, betjänar på telefonnummer 019 555 555 eller per e-post lovinfo@loviisa.fi. Betjäningen sköts huvudsakligen per telefon eller e-post. Ärenden som behöver skötas och kräver ett möte, sköts med tidsbeställning.

Sommarprogram 2020

Program för sommaren till barn, unga och vuxna i Lovisa.
Tilläggsinformation: vapaa-aika@loviisa.fi eller tfn. 050 3827 554

Öppettider för det meröppna biblioteket i Liljendal från 1.6.2020

Regionförvaltningsverkets begränsningar gällande hur biblioteken tas ibruk (Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum, beslut 14.5.2020) påverkar det meröppna biblioteket i Liljendal enligt följande: