Den omfattande rekommendationen om att använda munskydd fortsätter i Lovisa

I Nyland, och således även i Lovisa, gäller till 13.2.2022 en omfattande rekommendation om att använda munskydd för alla invånare som är 12 år och äldre oavsett nivån för vaccinationsskydd. Användning av munskydd rekommenderas i alla offentliga lokaler inomhus och i trafikmedel där det vistas andra människor. Användning av munskydd rekommenderas också på läroanstalter i Lovisa från årskurs 3 uppåt.

Träningstid till stadens konditionssalar

Från och med tisdag 25.1.2022 är det möjligt att boka privata 90 minuters turer till tre av Lovisa stads konditionssalar (Idrottspaviljongen/Skyttepaviljongen, Brukets konditionssal, Valkom allaktivitetshus) ända tills 8.2.2022.

Restriktionerna för lokaler fortsätter att gälla

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 21.1.2022 ett beslut om att förlänga de begränsningar som är ikraft i Nyland. Vissa lokaler avsedda för kunder och allmänheten ska hållas stängda även 25.1–7.2.2022. De lokaler som regionförvaltningsverket bestämt att ska vara stängda kan dock fortfarande användas för ledd hobbyverksamhet för barn och unga. Alla 2003 år fyllda eller yngre omfattas av undantaget.

Förslaget att lägga ned Haddom skola i stadsstyrelsen 24.1.2022

Då höranden och barnkonsekvensanalyser nu genomförts behandlas förslaget att lägga ned Haddom skola i stadsstyrelsen 24.1.2022. Styrelsen behandlar också ett nytt program för att främja kulturen och kulturturismen, vilket har förtydligats av arbetsgruppen enligt stadsstyrelsens instruktioner.

CoWork Lovisa är stängd

Arbets- och möteslokalerna på CoWork Lovisa är stängda för allmänt bruk på grund av coronavirusepidemin och att hyresavtalet går ut. Lokalerna kan inte längre bokas.