Ändringar i och beställning av färdtjänst från och med 1.7.201

Färdtjänsterna för handikappade, äldre och veteraner inom Lovisa och Lappträsk ordnas från och med 1.7.2018 med de företag som ingått avtal med Lovisa stads grundtrygghetscentral. Avtal har ingåtts bland annat med Lähitaksi Oy, som en stor del av taxiföretagarna i…

Sommarlinjen i Lovisa kör från och med den 27.6.2018

Sommarlinjen som kör under skolornas lov börjar trafikera onsdagen den 27.6. Rutterna är två till antalet: den västra linjen som körs på onsdagar och den östra linjen som körs på fredagar. Sommarlinjen kör tills skolstarten i augusti.