Enkät om behov av tjänster inom småbarnspedagogik i Lovisa

Under våren 2018 gör Lovisa stad en utredning om småbarnspedagogik och i samband med den är det viktigt att utreda familjernas nuvarande och kommande behov av tjänster inom småbarnspedagogiken. Vi ber också familjerna att komma med utvecklingsidéer för att hjälpa oss utveckla våra småbarnspedagogiska tjänster så att de motsvarar behoven för barnen i vår stad.