Höstens övningsturer i tidigare Valintatalos idrottslokaler har annullerats

Idrottsturerna i tidigare Valintatalo, som varit stadens tillfällig idrottslokal, har annullerats för höstens del. Idrottsmattan som varit i fastigheten flyttas dit den ursprungligen var avsedd, det vill säga till Lovisavikens skolas utespelplan, som för tillfället ännu byggs. Mattan måste först installeras innan planens kantsarger kan byggas.