Vaccinering mot säsonginfluensa

Avgiftsfri vaccinering erbjuds alla som har fyllt 65 år, barn i åldern 6 månader-6 år, gravida kvinnor, närstående till personer som löper risk att insjukna i influensa, värnpliktiga som inträder i beväringstjänst samt alla som på grund av sjukdom är berättigade till gratis influensavaccinering.

Utställning på huvudbiblioteket 12.11.–7.12.2019: Det var en gång i skolan

Lovisa huvudbibliotek har fått tillgång till över hundra år gamla skolhäften från Lovisa från övergången av 1800- och 1900-talena. Inspirerad av detta arrangerar man på huvudbiblioteket en utställning där det utöver de gamla skolhäftena visas upp olika föremål som användes i skolan förr i tiden. Föremålen är lånade från Lovisa stads museum.