Barnvänlig kommun – nu frågar Lovisa stad barn och unga om trygghet och välmående

Lovisa stadsfullmäktige beslöt 21.11.2018 att ansöka till utvecklingsarbetet av verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun. Unicef Finland har accepterat staden Lovisa som sin samarbetspartner. Modellen baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och Unicefs internationella Child Friendly Cities-modell. Konventionen om barnets rättigheter gäller alla som är under 18 år.

Från början av maj kan mRNA-coronavaccin ges till alla åldersgrupper som vaccineras – åldersgränsen för AstraZenecas vaccin består

Institutet för hälsa och välfärd har 21.4.2021 gjort en linjedragning om att också personer i ålder 65–69 från och med maj kan få mRNA-vaccin (Pfizer Biontechs och Modernas vaccin), ifall den som ska vaccineras så önskar. För denna åldersgrupps invånare i Lovisa och Lappträsk används Modernas vaccin om personen önskar få mRNA-vaccin.