Sagoveckan kommer igen!

Sagoveckan i Lovisa firas 15–23.10.2022. Tillsammans med nätverket Koppa (kulturnätverket för barn och ungdomar) firar man sagoveckan i oktober också i Lovisa. Veckan bygger kring den riksomfattande sagodagen som firas i hela landet på tisdag 18.10.

Lovisamodellen – skoj med hobby – Avgiftsfri klubbverksamhet för alla skolelever i Lovisa

Lovisa stad deltar i det riksomfattandeprojektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, vars huvudsyfte är att öka barns och ungas välbefinnande. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en avgiftsfri hobby som de tycker om.

I Finlandsmodellen kombineras barns och ungas önskningar om hobbyverksamhet, koordinering av god praxis som redan etablerats och samarbete mellan skola och hobbyaktörer.

Målgruppen för Finlandsmodellen är årskurserna 1–9 samt elever inom tilläggsutbildning. Målet är att etablera Finlandsmodellen som en permanent verksamhetsform i kommunerna.

Bibliotekstjänster för ukrainska flyktingar

Lovisa bibliotek betjänar ukrainska flyktingar. Barnböcker på ukrainska kan lånas vid huvudbiblioteket i Lovisa. Bland annat finns det bilderböcker, faktaböcker om Finland och Norden och kapitelböcker för barn samt ett minnesspel.