Mitt Lovisa under olika årstider – fotografitävling för barn och ungdomar

Mitt Lovisa – Hur ser Lovisa ut i dina ögon under olika årstider? Använd din fantasi, uppmärksamma detaljer och lyft fram helheter. Vilket är ditt favoritställe eller objekt i Lovisa? Hurdana upplevelser och känslor väcker Lovisa i dig? Hur vill du att Lovisa ska presentera sig för en besökare?
Berätta det med bilder!

Tävlingsbilderna samlas in på Lovisa Företagare rf:s bildbank och i slutet av tävlingen ordnas med bilderna två fotografiutställningar i kulturcentrum Marilyn i Lovisa.

Biblioteken i Lovisa är stängda 8-28.3.2021

Ärade kunder,

Lovisa stad stänger i enlighet med regeringens riktlinjer biblioteket 8.3 – 28.3.2021. Ombudspostkontoren i samband med biblioteken (Pernå och Tessjö) hålls öppna, i övrigt är biblioteken stängda.

Ingen kundservice i Pernå närbibliotek 19.2.2021

Ärade kunder, det är inte möjligt att ordna kundservice i Pernå närbibliotek på fredagen 19.2.2021 på grund av plötslig personalbrist. Det var inte möjligt att ordna en vikarie för dagen. Vi beklagar besväret. Med vänliga hälsningar Lovisa stadsbibliotek

Kom och sommarjobba till Lovisa stad

Lovisa stads sommarjobb kan sökas nu. Det finns sommararbete för 18-åringar till exempel som campingbiträde och som parkarbetare i centralen för näringsliv och infrastruktur och som museiguide i centralen för bildning och välfärd. För 16-åringar finns det platser bland annat som vårdbiträde i seniorservicen i grundtrygghetscentralen, i parkernas underhåll i centralen för näringsliv och infrastruktur och i bibliotekets kundbetjäning i centralen för bildning och välfärd. Dessutom har 14–15-åriga skolelever möjlighet att orientera sig i arbetslivet i grundtrygghetscentralens tjänster för seniorer och i daghem och fritidstjänsterna i centralen för bildning och välfärd.