Från och med 28.12.2021 förbjuds även i Lovisa evenemang för allmänheten som ordnas inomhus och vissa lokaler stängs

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 23.12.2021 fattat beslut om att i Nyland, och således även i Lovisa, förbjuda alla offentliga evenemang och allmänna sammankomster i inomhuslokaler oberoende av personantal under perioden 28.12.2021–17.1.2022. Regionförvaltningsverket beslöt också att vissa lokaler stängs under perioden 28.12.2021–10.1.2022. Coronapasset kan inte tas i bruk som ett alternativ till begränsningarna.

Alla biblioteken är stängda 30.11

Alla Lovisa stadsbiblioteks verksamhetsställen är stängda tisdagen den 30 november på grund av byte av bibliotekssystemets server. Stängningen av systemet pågår från måndag kväll 29.11 till onsdag morgon 1.12.

Sagor och skapande på sagoveckan 18–24.10.2021

Tillsammans med nätverket Koppa (kulturnätverket för barn och ungdomar) deltar Lovisa i firandet av sagoveckan 18–24.10. Veckan byggs upp kring den riksomfattande sagodagen som firas i hela landet på söndag 18.10. Under sagoveckan ordnas i Lovisa bl.a. sagoäventyr på biblioteken och en teaterföreställning för hela familjen i Strömfors.