Sin tids bilder och klassiker | Bokutställning på Lovisa Huvudbibliotek

  Barnboksinstitutets bokutställning Sin tids bilder och klassiker erbjuder en överblick över historien och utvecklingen av den finländska och den till finska översatta barn- och ungdomslitteraturen. I utställningen visas 66 böcker som många generationer har läst och som man kanske…

Delta i Helle-dagen 20.5!

Helle-biblioteken har fått sitt namn efter Helle Kannila, den finländska biblioteksverksamhetens grand old lady. 20.5.2021 har det förflutit 125 år sedan hennes födelse.

UMO Helsinki Jazz Orchestra:s webbkonsert

Lovisa stad är en av AUF-kommunerna, det vill säga del av ett samarbete mellan flera kommuner och tre topporkestrar. Dessa orkestrar är Avanti, FiBO (Finnish Baroque Orchestra) och UMO Helsinki Jazz Orchestra. En central aktör i samarbetet är Borgånejdens musikinstitut. Föregående AUF-besök i Lovisa ägde rum 2019, då UMO gav en konsert på restaurang Lovisa Kapellets terrass. Konserten för 2020 blev inte av.

Då det fortfarande inte går att ordna konsertbesök får vi nu ett fantastiskt tillfälle att njuta av dessa orkestrars webbkonserter gratis. På Lovisa stads Youtubekanal publiceras denna vecka två konserter av UMO: "Jazztasting – UMO Helsinki Jazz Orchestra” publiceras torsdag 20.5.2021 klockan 11.00 och ”UMO Helsinki Jazz Orchestra feat. Aki Rissanen: Art Forms” publiceras fredag 21.5.2021 klockan 19.00. Båda är tillgängliga i 7 dygn. Länk till konserterna publiceras på Lovisa stads webbplats. Jazztasting är särskilt riktad till ungdomar, men lämpar sig väl också för vuxna!

Stängningsperioden i biblioteken upphör 2.5.

Bibliotekens stängningsperiod fortsätter ännu denna vecka, men 3.5 får vi äntligen återgå till nästan vår normala kundservice. 

Det meröppna biblioteket i Lijendal håller ännu stängt fram till 16.5., men betjänar under öppettiderna för kundbetjäning.