Delta i Helle-dagen 20.5!

Helle-biblioteken har fått sitt namn efter Helle Kannila, den finländska biblioteksverksamhetens grand old lady. 20.5.2021 har det förflutit 125 år sedan hennes födelse.

UMO Helsinki Jazz Orchestra:s webbkonsert

Lovisa stad är en av AUF-kommunerna, det vill säga del av ett samarbete mellan flera kommuner och tre topporkestrar. Dessa orkestrar är Avanti, FiBO (Finnish Baroque Orchestra) och UMO Helsinki Jazz Orchestra. En central aktör i samarbetet är Borgånejdens musikinstitut. Föregående AUF-besök i Lovisa ägde rum 2019, då UMO gav en konsert på restaurang Lovisa Kapellets terrass. Konserten för 2020 blev inte av.

Då det fortfarande inte går att ordna konsertbesök får vi nu ett fantastiskt tillfälle att njuta av dessa orkestrars webbkonserter gratis. På Lovisa stads Youtubekanal publiceras denna vecka två konserter av UMO: "Jazztasting – UMO Helsinki Jazz Orchestra” publiceras torsdag 20.5.2021 klockan 11.00 och ”UMO Helsinki Jazz Orchestra feat. Aki Rissanen: Art Forms” publiceras fredag 21.5.2021 klockan 19.00. Båda är tillgängliga i 7 dygn. Länk till konserterna publiceras på Lovisa stads webbplats. Jazztasting är särskilt riktad till ungdomar, men lämpar sig väl också för vuxna!

Stängningsperioden i biblioteken upphör 2.5.

Bibliotekens stängningsperiod fortsätter ännu denna vecka, men 3.5 får vi äntligen återgå till nästan vår normala kundservice. 

Det meröppna biblioteket i Lijendal håller ännu stängt fram till 16.5., men betjänar under öppettiderna för kundbetjäning.

Mitt Lovisa under olika årstider – fotografitävling för barn och ungdomar

Mitt Lovisa – Hur ser Lovisa ut i dina ögon under olika årstider? Använd din fantasi, uppmärksamma detaljer och lyft fram helheter. Vilket är ditt favoritställe eller objekt i Lovisa? Hurdana upplevelser och känslor väcker Lovisa i dig? Hur vill du att Lovisa ska presentera sig för en besökare?
Berätta det med bilder!

Tävlingsbilderna samlas in på Lovisa Företagare rf:s bildbank och i slutet av tävlingen ordnas med bilderna två fotografiutställningar i kulturcentrum Marilyn i Lovisa.