Den dynamiska hamnen

Vi är en liten stor hamn – smidig och dynamisk till storleken med gedigen yrkesskicklighet och erfarenhet.

Utvecklings- och koncernsektionen

Utvecklings- och koncernsektionen grundades den 1.1.2019 och är underställd stadsstyrelsen. Sektionen valdes på nytt för en ny tvåårig mandatperiod på stadsfullmäktigemötet 17.8.2021.