Skogsavverkningar på Stormossen i Lovisa

Stora Enso Oyj utför skogsavverkningar på Stormossen i Lovisa, på det planerade industriområdet mellan rondellen vid östra infarten och den tidigare avstjälpningsplatsen. Avverkningarna inleds troligen i juli.

Näringslivet i Lovisa utvecklas i nytt livskraftsforum

På Lovisa Företagare rf:s initiativ har ett nytt livskraftsforum inrättats i Lovisa, i vilket även beslutsfattare, Lovisa stad och utvecklingsbolaget Cursor Oy deltar. Forumets månatliga rundabordsmöten intensifierar ytterligare samarbetet för att utveckla näringslivet i Lovisa.

Femton Lovisaungdomar prövar på arbetslivet i nytt koncept

Femton Lovisaungdomar får 13–17.6.2022 smaka på arbetslivet under Lovisas ungdomstjänsters läger Hunttins vecka. Passa på att besöka ungdomarnas café och cykelverkstad på torget samt biltvättsservicen nära motorvägen. Båda är öppna tisdag till torsdag klockan 10–14.

Företagstjänster

Utvecklingsföretag Cursor Ab hälsar företagare varmt välkomna som kunder. Vi står till er tjänst på vårt serviceställe i Lovisa samt på distans med videokonferenser och telefon. Med hjälp av rådgivningen för grundande av företag kan du starta din företagsverksamhet lönsamt. Vi hjälper också mer erfarna företagare som vill utveckla eller utöka företagsverksamheten.

Företagstjänsterna är riktade till personer och organisationer som planerar att inleda företagsverksamhet i Lovisa och till de företag som redan är verksamma här.

Företagare! Nu behöver vi din åsikt!

Lovisa stad uppmanar alla företagare i Lovisa att berätta sina åsikter i Företagarnas i Finlands enkät Företagarnas Kommunbarometer. Att fylla i enkäten tar mindre än 10 minuter. Man kan svara på enkäten fram till 31.3.2022, men varför inte få det gjort med detsamma?